DMCA.com Protection Status

Trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng - Kích thước, giá cả, cách sử dụng hiệu quả

Sắp xếp:


Trụ lục giác đá thạch anh T682, nặng 3.08kg, cao 20cm, ngang 11cm Giảm 830.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh T682, nặng 3.08kg, cao 20cm, ngang 11cm

2.670.000VND 3.500.000VND -23%

Lục giác là một hình dạng có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, nó tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định và bảo vệ. Trụ lục giác đá thạch anh T682, nặng 3.08kg (kích thước: 20x11cm) có tác dụng tạo ra một lá chắn bảo vệ, giúp ngăn chặn tà khí xâm nhập vào không gian sống của bạn.
Trụ lục giác thạch anh hồng T681, nặng 5.6kg,  cao 27cm, ngang 12cm Giảm 1.510.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng T681, nặng 5.6kg, cao 27cm, ngang 12cm

4.990.000VND 6.500.000VND -23%

Trụ lục giác thạch anh hồng T681 là vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến để trấn trạch, nặng 5.6kg (kích thước: 27x12 cm) có hình dáng như một ngọn tháp, có 6 mặt, tượng trưng cho 6 phương 8 hướng, mang ý nghĩa thu hút vượng khí, hóa giải tà khí, giúp cho ngôi nhà luôn bình an, thịnh vượng.
Trụ lục giác thạch anh hồng 3.52kg-T610 Giảm 840.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 3.52kg-T610

3.360.000VND 4.200.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T610 - Kích thước: 21 x 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 3.52 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 8.6kg-T609 Giảm 2.280.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 8.6kg-T609

7.220.000VND 9.500.000VND -24%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T609 - Kích thước: 32 x 15 (cm)  - Trọng lượng: 8.6 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.88kg-T621 Giảm 1.300.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.88kg-T621

4.700.000VND 6.000.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T621 - Kích thước: 29 x 12.3 (cm)  - Trọng lượng: 4.88 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 6.6kg-T620 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 6.6kg-T620

6.500.000VND 8.000.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T620 - Kích thước: 26 x 15 (cm)  - Trọng lượng: 6.6 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.8kg-T613 Giảm 701.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.8kg-T613

1.999.000VND 2.700.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T613 - Kích thước: 20 x 11 (cm)  - Trọng lượng: 2.8 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T606 Giảm 650.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T606

1.850.000VND 2.500.000VND -26%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T606 - Kích thước: 17 * 10 (cm)  - Trọng lượng: 1.9 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.14kg-T605 Giảm 750.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.14kg-T605

2.250.000VND 3.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T605 - Kích thước: 22 * 9.3 (cm)  - Trọng lượng: 2.14 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.6kg-T604 Giảm 800.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.6kg-T604

2.400.000VND 3.200.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T604 - Kích thước: 19 * 11.2 (cm)  - Trọng lượng: 2.6 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.36kg-T603 Giảm 600.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.36kg-T603

2.300.000VND 2.900.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T603 - Kích thước: 17 * 11 (cm)  - Trọng lượng: 2.36 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.3kg-T602 Giảm 400.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.3kg-T602

1.500.000VND 1.900.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T602 - Kích thước: 15.5 * 8.8 (cm)  - Trọng lượng: 1.3 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.54kg-T601 Giảm 520.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.54kg-T601

2.080.000VND 2.600.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T601 - Kích thước: 20 * 10.5 (cm)  - Trọng lượng: 2.54 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.08kg-T600 Giảm 500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.08kg-T600

1.100.000VND 1.600.000VND -31%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T600 - Kích thước: 15.5 * 7.5 (cm)  - Trọng lượng: 1.08 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 3.12kg-T597 Giảm 1.030.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 3.12kg-T597

2.670.000VND 3.700.000VND -27%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T597 - Kích thước: 26 * 10.5 (cm)  - Trọng lượng: 3.12 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T596 Giảm 500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T596

2.100.000VND 2.600.000VND -19%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T596 - Kích thước: 18.5 * 9.5 (cm)  - Trọng lượng: 1.9 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.7kg-T595 Giảm 500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.7kg-T595

1.500.000VND 2.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T595 - Kích thước: 18 * 9.5 (cm)  - Trọng lượng: 1.7 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.06kg-T593 Giảm 400.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.06kg-T593

1.000.000VND 1.400.000VND -28%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T593 - Kích thước: 16 * 7.3 (cm)  - Trọng lượng: 1.06 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.36kg-T592 Giảm 450.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.36kg-T592

1.350.000VND 1.800.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T592 - Kích thước: 15 * 9 (cm)  - Trọng lượng: 1.36 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh hồng 1.3kg-T591 Giảm 600.000VND

Trụ lục lăng thạch anh hồng 1.3kg-T591

1.100.000VND 1.700.000VND -35%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T591 - Kích thước: 16 * 8.7 (cm)  - Trọng lượng: 1.3 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T502 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T502

3.700.000VND 5.100.000VND -27%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 19kg-T487 Giảm 1.800.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 19kg-T487

16.200.000VND 18.000.000VND -10%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T436 Giảm 1.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T436

3.000.000VND 4.100.000VND -26%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 2kg-T407 Giảm 260.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2kg-T407

1.840.000VND 2.100.000VND -12%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 3kg-T405 Giảm 345.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 3kg-T405

2.760.000VND 3.105.000VND -11%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T403 Giảm 190.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T403

4.370.000VND 4.560.000VND -4%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T402 Giảm 250.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T402

4.140.000VND 4.390.000VND -5%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.1kg-T399 Giảm 310.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.1kg-T399

3.690.000VND 4.000.000VND -7%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 6.5kg-T397 Giảm 360.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 6.5kg-T397

5.530.000VND 5.890.000VND -6%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 5.6kg-T395 Giảm 460.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 5.6kg-T395

5.040.000VND 5.500.000VND -8%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T393 Giảm 450.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T393

4.050.000VND 4.500.000VND -10%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 8kg-T392 Giảm 390.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 8kg-T392

7.200.000VND 7.590.000VND -5%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 9kg - T360 Giảm 1.610.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 9kg - T360

7.890.000VND 9.500.000VND -16%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.8kg-T355 Giảm 710.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.8kg-T355

3.990.000VND 4.700.000VND -15%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 10.2kg-T320 Giảm 350.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 10.2kg-T320

7.650.000VND 8.000.000VND -4%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 14.6kg-T184 Giảm 3.320.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 14.6kg-T184

11.680.000VND 15.000.000VND -22%

Đá Lục Giác Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
ĐÁ LỤC GIÁC THẠCH ANH T179 Giảm 600.000VND

ĐÁ LỤC GIÁC THẠCH ANH T179

3.600.000VND 4.200.000VND -14%

Đá Lục Giác Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
TRỤ LỤC LĂNG (GIÁC) ĐÁ THẠCH ANH Giảm 210.000VND

TRỤ LỤC LĂNG (GIÁC) ĐÁ THẠCH ANH

690.000VND 900.000VND -23%

Từ xưa đến nay, đá thạch anh luôn được xếp vào hàng những loại đá bán quý được ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng và lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho người sở hữu chúng. Trong đó, trụ thạch anh lục giác(lục lăng) có hình dạng thẳng đứng, phần đế rộng và vững chãi thể hiện tinh thần vượt lên và bứt phá nên được nhiều người ưa chuộng sử dụng.
Trụ đá thạch anh hồng T-19

Trụ đá thạch anh hồng T-19

6.500.000VND

Trụ đá thạch anh hồng T-19 được trạm khắc mài cạnh đánh móng. 100% đá thạch anh tự nhiên, Tặng đế gỗ đính kèm.
Trụ lục giác thạch anh hồng 56kg-T627 Giảm 11.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 56kg-T627

47.800.000VND 59.000.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên trấn trạch - Mã: T627 - Kích thước: cao 68 (cm)  - Trọng lượng: 56 Kg (cả đế) - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam

Mục lục

1. Trụ lục giác đá thạch anh hồng có tác dụng gì?

2. Kích thước và giá cả của trụ lục giác thạch anh hồng

3. Cách sử dụng trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng

4. Mua trụ lục giác đá thạch anh hồng ở đâu?

Trụ lục giác đá thạch anh hồng là một vật phẩm phong thủy và trang trí cao cấp được chế tác từ đá thạch anh hồng tự nhiên, có hình dạng trụ lục giác, mang ý nghĩa của sự mạnh mẽ, bứt phá. Trụ lục lăng có nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ đến lớn, phù hợp với nhu cầu và sở thích của nhiều người.

Trụ lục giác đá thạch anh hồng là một vật phẩm phong thủy và trang trí cao cấp

Trụ lục giác đá thạch anh hồng là một vật phẩm phong thủy và trang trí cao cấp

Trụ lục giác đá thạch anh hồng có tác dụng gì?

Trụ lục giác đá thạch anh hồng là vật phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những khối đá thạch anh hồng mang năng lượng dương mạnh mẽ đem lại nhiều công dụng phong thủy và sức khỏe, cụ thể như sau:

 

  • Mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng: Theo phong thủy, trụ lục giác đá thạch anh hồng có khả năng thu hút năng lượng dương, giúp cải thiện vận khí, mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.
  • Tăng cường tình yêu và hạnh phúc: Màu hồng của trụ lục giác đá thạch anh tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Sử dụng trụ lục giác đá thạch anh hồng có thể giúp tăng cường tình yêu, gắn kết tình cảm vợ chồng, gia đình và bạn bè.
  • Cải thiện sức khỏe: Trụ lục lăng đá thạch anh hồng có khả năng cân bằng năng lượng trong cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe thể trạng. Năng lượng từ trụ lục lăng còn giúp kìm hãm được cơn nóng giận, vơi đi nỗi buồn và đem lại hạnh phúc.

Đá thạch anh hồng mang năng lượng dương mạnh mẽ

Đá thạch anh hồng mang năng lượng dương mạnh mẽ

Kích thước và giá cả của trụ lục giác thạch anh hồng

- Trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng có kích thước đa dạng phù hợp với mong muốn, nhu cầu và mục đích sử dụng của gia chủ. Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể liên hệ với đơn vị cung cấp đá phong thủy để làm theo kích thước theo yêu cầu.

 

- Giá của trụ đá thạch anh hồng 6 cạnh sẽ có giá dao động từ 600.000 đồng - 1.000.000 đồng/1kg (tùy theo hồng nhạt, hồng đậm, vết nứt phèn ít hay nhiều).

Kích thước đa dạng phù hợp với mong muốn, nhu cầu và mục đích sử dụng

Kích thước đa dạng phù hợp với mong muốn, nhu cầu và mục đích sử dụng

Cách sử dụng trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng

Trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng trang trí

Trụ lục giác đá thạch anh hồng có vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, có thể được sử dụng để trang trí nhà cửa, phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, quầy thu ngân, quầy lễ tân,…

Trụ lục lăng đá thạch anh hồng có vẻ đẹp sang trọng và tinh tế

Trụ lục lăng đá thạch anh hồng có vẻ đẹp sang trọng và tinh tế

Trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng trấn trạch

Trụ lục lăng đá thạch anh hồng có thể được đặt ở các vị trí quan trọng trong nhà như cửa chính, cửa sổ, bàn làm việc,… để trấn trạch, hóa giải sát khí, mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Ngoài ra, đặt vật phẩm ở góc nhà giúp hóa giải những góc cạnh sắc nhọn, bảo vệ sức khỏe và mang lại may mắn cho gia chủ.

Ngoài ra còn được sử dụng để trấn trạch nơi ở, làm việc

Ngoài ra còn được sử dụng để trấn trạch nơi ở, làm việc

Sử dụng trụ thạch anh hồng để yoga, thiền

Trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng có thể được sử dụng trong các bài tập yoga, thiền để giúp người tập thư giãn, giảm căng thẳng, tăng cường năng lượng và tập trung.

 

>>>Xem thêm: Các loại trụ đá thạch anh tự nhiên trấn trạch

Mua trụ lục giác đá thạch anh hồng ở đâu?

Ngày nay, đá phong thủy ngày càng trở nên thịnh hành và có rất nhiều cửa hàng “mọc lên” nhưng không phải chủ cửa hàng nào cũng am hiểu về đá tự nhiên. Khi mua trụ lục giác đá thạch anh hồng, gia chủ nên lựa chọn những địa chỉ uy tín, có giấy phép kinh doanh rõ ràng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Nhà Sàn Tây Nguyên cung cấp chế tác trụ lục giác thạch anh hồng

Nhà Sàn Tây Nguyên cung cấp chế tác trụ lục giác thạch anh hồng

Kho đá phong thủy Nhà Sàn Tây Nguyên có nhiều năm kinh nghiệm chuyên gia công chế tác và cung cấp tất tần tật các loại đá phong thủy có xuất xứ từ Tây Nguyên Việt Nam. Là đơn vị uy tín được các chuyên gia, gia chủ am hiểu về đá phong thủy đánh giá cao về chất lượng cũng như năng lượng đá.

Trụ lục giác (lăng) đá thạch anh hồng tại Nhà Sàn đã được kiểm định cam kết đá quý thiên nhiên. Gia chủ sẽ được chị em Nhà Sàn tư vấn cách chọn đá, hướng dẫn thanh tẩy và nạp năng lượng một cách chi tiết nhất. Hãy liên hệ ngay với Nhà Sàn qua số hotline 0903097626 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Đá tự nhiên đã qua kiểm định

Đá tự nhiên đã qua kiểm định

Đã thêm vào giỏ hàng