DMCA.com Protection Status

Trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng tự nhiên giải quyết các vấn đề phong thủy

Trụ Lục Giác Đá Thạch Anh Hồng

Trụ lục giác đá thạch anh T682, nặng 3.08kg, cao 20cm, ngang 11cm Giảm 830.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh T682, nặng 3.08kg, cao 20cm, ngang 11cm

2.670.000VND 3.500.000VND -23%

Lục giác là một hình dạng có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy, nó tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định và bảo vệ. Trụ lục giác đá thạch anh T682, nặng 3.08kg (kích thước: 20x11cm) có tác dụng tạo ra một lá chắn bảo vệ, giúp ngăn chặn tà khí xâm nhập vào không gian sống của bạn.
Trụ lục giác thạch anh hồng T681, nặng 5.6kg,  cao 27cm, ngang 12cm Giảm 1.510.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng T681, nặng 5.6kg, cao 27cm, ngang 12cm

4.990.000VND 6.500.000VND -23%

Trụ lục giác thạch anh hồng T681 là vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến để trấn trạch, nặng 5.6kg (kích thước: 27x12 cm) có hình dáng như một ngọn tháp, có 6 mặt, tượng trưng cho 6 phương 8 hướng, mang ý nghĩa thu hút vượng khí, hóa giải tà khí, giúp cho ngôi nhà luôn bình an, thịnh vượng.
Trụ lục giác thạch anh hồng 3.52kg-T610 Giảm 840.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 3.52kg-T610

3.360.000VND 4.200.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T610 - Kích thước: 21 x 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 3.52 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 8.6kg-T609 Giảm 2.280.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 8.6kg-T609

7.220.000VND 9.500.000VND -24%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T609 - Kích thước: 32 x 15 (cm)  - Trọng lượng: 8.6 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.88kg-T621 Giảm 1.300.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.88kg-T621

4.700.000VND 6.000.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T621 - Kích thước: 29 x 12.3 (cm)  - Trọng lượng: 4.88 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 6.6kg-T620 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 6.6kg-T620

6.500.000VND 8.000.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T620 - Kích thước: 26 x 15 (cm)  - Trọng lượng: 6.6 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.8kg-T613 Giảm 701.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.8kg-T613

1.999.000VND 2.700.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T613 - Kích thước: 20 x 11 (cm)  - Trọng lượng: 2.8 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T606 Giảm 650.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T606

1.850.000VND 2.500.000VND -26%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T606 - Kích thước: 17 * 10 (cm)  - Trọng lượng: 1.9 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.14kg-T605 Giảm 750.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.14kg-T605

2.250.000VND 3.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T605 - Kích thước: 22 * 9.3 (cm)  - Trọng lượng: 2.14 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.6kg-T604 Giảm 800.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.6kg-T604

2.400.000VND 3.200.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T604 - Kích thước: 19 * 11.2 (cm)  - Trọng lượng: 2.6 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.36kg-T603 Giảm 600.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.36kg-T603

2.300.000VND 2.900.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T603 - Kích thước: 17 * 11 (cm)  - Trọng lượng: 2.36 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.3kg-T602 Giảm 400.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.3kg-T602

1.500.000VND 1.900.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T602 - Kích thước: 15.5 * 8.8 (cm)  - Trọng lượng: 1.3 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 2.54kg-T601 Giảm 520.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2.54kg-T601

2.080.000VND 2.600.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T601 - Kích thước: 20 * 10.5 (cm)  - Trọng lượng: 2.54 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.08kg-T600 Giảm 500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.08kg-T600

1.100.000VND 1.600.000VND -31%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T600 - Kích thước: 15.5 * 7.5 (cm)  - Trọng lượng: 1.08 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 3.12kg-T597 Giảm 1.030.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 3.12kg-T597

2.670.000VND 3.700.000VND -27%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T597 - Kích thước: 26 * 10.5 (cm)  - Trọng lượng: 3.12 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T596 Giảm 500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.9kg-T596

2.100.000VND 2.600.000VND -19%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T596 - Kích thước: 18.5 * 9.5 (cm)  - Trọng lượng: 1.9 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.7kg-T595 Giảm 500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.7kg-T595

1.500.000VND 2.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T595 - Kích thước: 18 * 9.5 (cm)  - Trọng lượng: 1.7 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.06kg-T593 Giảm 400.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.06kg-T593

1.000.000VND 1.400.000VND -28%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T593 - Kích thước: 16 * 7.3 (cm)  - Trọng lượng: 1.06 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 1.36kg-T592 Giảm 450.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 1.36kg-T592

1.350.000VND 1.800.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T592 - Kích thước: 15 * 9 (cm)  - Trọng lượng: 1.36 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh hồng 1.3kg-T591 Giảm 600.000VND

Trụ lục lăng thạch anh hồng 1.3kg-T591

1.100.000VND 1.700.000VND -35%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T591 - Kích thước: 16 * 8.7 (cm)  - Trọng lượng: 1.3 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T502 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T502

3.700.000VND 5.100.000VND -27%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 19kg-T487 Giảm 1.800.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 19kg-T487

16.200.000VND 18.000.000VND -10%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T436 Giảm 1.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T436

3.000.000VND 4.100.000VND -26%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 2kg-T407 Giảm 260.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 2kg-T407

1.840.000VND 2.100.000VND -12%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 3kg-T405 Giảm 345.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 3kg-T405

2.760.000VND 3.105.000VND -11%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T403 Giảm 190.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T403

4.370.000VND 4.560.000VND -4%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T402 Giảm 250.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T402

4.140.000VND 4.390.000VND -5%

Thạch anh hình trụ mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ bứt phá, tinh thần chiến đấu. Thích hợp với gia chủ có công việc kinh doanh, người đi làm muốn thăng tiến, thiên về tiền tài, sự thịnh vượng, phát đạt. Cho thấy sự hướng ngoại, khả năng lãnh đạo, đắc nhân tâm, làm chủ chính mình. Cuộc đời của gia chủ sẽ có cơ sở chắc chắn và công danh cao vút thuận theo chiều đi lên của đá thạch anh.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.1kg-T399 Giảm 310.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.1kg-T399

3.690.000VND 4.000.000VND -7%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 6.5kg-T397 Giảm 360.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 6.5kg-T397

5.530.000VND 5.890.000VND -6%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 5.6kg-T395 Giảm 460.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 5.6kg-T395

5.040.000VND 5.500.000VND -8%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T393 Giảm 450.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.2kg-T393

4.050.000VND 4.500.000VND -10%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 8kg-T392 Giảm 390.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 8kg-T392

7.200.000VND 7.590.000VND -5%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 9kg - T360 Giảm 1.610.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 9kg - T360

7.890.000VND 9.500.000VND -16%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.8kg-T355 Giảm 710.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 4.8kg-T355

3.990.000VND 4.700.000VND -15%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 10.2kg-T320 Giảm 350.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 10.2kg-T320

7.650.000VND 8.000.000VND -4%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 14.6kg-T184 Giảm 3.320.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 14.6kg-T184

11.680.000VND 15.000.000VND -22%

Đá Lục Giác Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
ĐÁ LỤC GIÁC THẠCH ANH T179 Giảm 600.000VND

ĐÁ LỤC GIÁC THẠCH ANH T179

3.600.000VND 4.200.000VND -14%

Đá Lục Giác Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
TRỤ LỤC LĂNG (GIÁC) ĐÁ THẠCH ANH Giảm 210.000VND

TRỤ LỤC LĂNG (GIÁC) ĐÁ THẠCH ANH

690.000VND 900.000VND -23%

Từ xưa đến nay, đá thạch anh luôn được xếp vào hàng những loại đá bán quý được ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng và lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho người sở hữu chúng. Trong đó, trụ thạch anh lục giác(lục lăng) có hình dạng thẳng đứng, phần đế rộng và vững chãi thể hiện tinh thần vượt lên và bứt phá nên được nhiều người ưa chuộng sử dụng.
Trụ đá thạch anh hồng T-19

Trụ đá thạch anh hồng T-19

6.500.000VND

Trụ đá thạch anh hồng T-19 được trạm khắc mài cạnh đánh móng. 100% đá thạch anh tự nhiên, Tặng đế gỗ đính kèm.
Trụ lục giác thạch anh hồng 56kg-T627 Giảm 11.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 56kg-T627

47.800.000VND 59.000.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên trấn trạch - Mã: T627 - Kích thước: cao 68 (cm)  - Trọng lượng: 56 Kg (cả đế) - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam

Trụ Lục Giác Đá Thạch Anh Trắng

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.26kg-T614 Giảm 950.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.26kg-T614

2.850.000VND 3.800.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T614 - Kích thước: 24.5 x 12.7 (cm)  - Trọng lượng: 4.26 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 6.8kg-T619 Giảm 2.000.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 6.8kg-T619

6.600.000VND 8.600.000VND -23%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T619 - Kích thước: 29 x 14 (cm)  - Trọng lượng: 6.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.4kg-T618 Giảm 1.240.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.4kg-T618

4.960.000VND 6.200.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T618 - Kích thước: 25 x 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 5.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 4.8kg-T617 Giảm 1.050.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.8kg-T617

3.850.000VND 4.900.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T617 - Kích thước: 23.5 x 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 4.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 4.12kg-T611 Giảm 1.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.12kg-T611

4.200.000VND 5.400.000VND -22%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T611 - Kích thước: 20 x 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 4.12 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh 6.6kg-T622 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh 6.6kg-T622

5.800.000VND 7.300.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh tự nhiên phong thủy - Mã: T622 - Kích thước: 31.5 * 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 6.6 Kg - Màu sắc: Trắng hồng - Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 4.46kg-T585 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.46kg-T585

4.100.000VND 5.500.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T585 - Kích thước: 24 * 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 4.46 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T584 Giảm 1.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T584

5.800.000VND 6.900.000VND -15%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T584 - Kích thước: 24 * 14 (cm)  - Trọng lượng: 5.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 3.55kg-T583 Giảm 650.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 3.55kg-T583

2.850.000VND 3.500.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T583 - Kích thước: 21 * 11.5 (cm)  - Trọng lượng: 3.55 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.2kg-T582 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.2kg-T582

4.200.000VND 5.600.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T582 - Kích thước: 29 * 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 5.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 7.4kg-T581 Giảm 1.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 7.4kg-T581

5.900.000VND 7.000.000VND -15%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T581 - Kích thước: 29 * 14.5 (cm)  - Trọng lượng: 7.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 6.5kg-T576 Giảm 1.150.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 6.5kg-T576

5.850.000VND 7.000.000VND -16%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T576 - Kích thước: 35 * 11.5 (cm)  - Trọng lượng: 6.5 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T575 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T575

5.000.000VND 6.500.000VND -23%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T575 - Kích thước: 25 * 14 (cm)  - Trọng lượng: 5.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2kg-T572 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2kg-T572

4.200.000VND 5.600.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T572 - Kích thước: 28 * 13 (cm)  - Trọng lượng: 5.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 8.4kg-T571 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 8.4kg-T571

6.500.000VND 8.000.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T571 - Kích thước: 32 * 15 (cm)  - Trọng lượng: 8.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 12.8Kg-T580 Giảm 3.000.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 12.8Kg-T580

9.000.000VND 12.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T580 - Kích thước: 42 * 18 (cm)  - Trọng lượng: 12.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5kg-T579 Giảm 1.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5kg-T579

4.300.000VND 5.500.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T579 - Kích thước: 27 * 12 (cm)  - Trọng lượng: 5 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2Kg-T578 Giảm 1.300.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2Kg-T578

4.200.000VND 5.500.000VND -23%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T578 - Kích thước: 24 * 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 5.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 6.4Kg-T577 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 6.4Kg-T577

4.500.000VND 6.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T577 - Kích thước: 30 * 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 6.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.6kg-T574 Giảm 1.000.000VND

Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.6kg-T574

4.000.000VND 5.000.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T574 - Kích thước: 27 * 13 (cm)  - Trọng lượng: 5.6 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 2.8kg-T573 Giảm 1.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 2.8kg-T573

2.800.000VND 4.000.000VND -30%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T573 - Kích thước: 24 * 10 (cm)  - Trọng lượng: 2.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắng 12.2kg-T569 Giảm 5.000.000VND

Trụ lục lăng thạch anh trắng 12.2kg-T569

15.000.000VND 20.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T569 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 36 * 15 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  7 * 19 (cm) - Trọng lượng: 12.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 7.6kg - T501 Giảm 2.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 7.6kg - T501

6.100.000VND 8.500.000VND -28%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 7.4kg-T500 Giảm 1.700.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 7.4kg-T500

6.300.000VND 8.000.000VND -21%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 6.2kg-T494 Giảm 2.200.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 6.2kg-T494

5.300.000VND 7.500.000VND -29%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục lăng đá thạch anh 7kg - T490 Giảm 2.100.000VND

Trụ lục lăng đá thạch anh 7kg - T490

5.600.000VND 7.700.000VND -27%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục lăng đá thạch anh 6.5kg-T491 Giảm 1.900.000VND

Trụ lục lăng đá thạch anh 6.5kg-T491

5.600.000VND 7.500.000VND -25%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh trắng 12.5kg-T431 Giảm 1.300.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 12.5kg-T431

9.900.000VND 11.200.000VND -11%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh trắng 17.5kg-T387 Giảm 2.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 17.5kg-T387

11.900.000VND 14.000.000VND -15%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh trắng 17,2kg-T386 Giảm 2.540.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 17,2kg-T386

11.460.000VND 14.000.000VND -18%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 10.2kg - T322 Giảm 2.800.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 10.2kg - T322

9.900.000VND 12.700.000VND -22%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá bồ kết 4kg-DBK01 Giảm 300.000VND

Trụ lục giác đá bồ kết 4kg-DBK01

3.400.000VND 3.700.000VND -8%

Đá bồ kết nằm trong hệ thống đá trang trí có nét đẹp tư nhiên và hoang dã. 100% đá tự nhiên. Chế tác gia công theo yêu cầu khách hàng. Tặng đế gỗ kèm theo.
Trụ lục giác thạch anh trắng 23kg-T626 Giảm 6.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 23kg-T626

18.900.000VND 25.000.000VND -24%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T626 - Kích thước trụ đá: 52.5 (cm)  - Kích thước đế: 7.7 x 21.2 (cm)  - Trọng lượng: 23 Kg (cả đế) - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 16kg-T625 Giảm 4.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 16kg-T625

13.500.000VND 18.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T625 - Kích thước trụ đá: 49 x 15 (cm)  - Kích thước đế: 10.6 x 19 (cm)  - Trọng lượng: 16 Kg (cả đế) - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 20kg-T624 Giảm 6.000.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 20kg-T624

18.000.000VND 24.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T624 - Kích thước trụ đá: 52 x 17 (cm)  - Kích thước đế: 6 x 20.3 (cm)  - Trọng lượng: 20 Kg  - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam

Mục lục

1. Đặc điểm nổi bật của trụ đá thạch anh lục giác
2. Ý nghĩa phong thủy của mỗi loại đá thạch anh lục giác
3. Ứng dụng của trụ đá thạch anh lục giác trong phong thủy
4. Trụ đá thạch anh lục giác giá bao nhiêu?
5. Mua trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng tự nhiên ở đâu?

 

Thạch anh vốn được biết đến là một loại đá quý được hình thành từ hàng triệu năm trong lòng đất, có nhiều màu sắc và công dụng khác nhau. Trong đó, trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng tự nhiên là một vật phẩm phong thủy được các tín đồ phong thủy ưa chuộng bởi vẻ đẹp tinh tế và những tác dụng tích cực đối với sức khỏe và cuộc sống.

 

Trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng tự nhiên mang trường năng lượng bền vững

Trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng tự nhiên mang trường năng lượng bền vững

Đặc điểm nổi bật của trụ đá thạch anh lục giác

Trụ đá thạch anh lục giác được chế tác từ các loại đá thạch anh thiên nhiên ẩn mình dưới lòng đất hàng triệu năm. Là một khoáng sản quý chiếm 12% trữ lượng trong lớp vỏ Trái Đất. Điều đặc biệt là chúng chứa đựng nguồn tinh hoa tự nhiên vô cùng mạnh mẽ.

 

Một trong những điểm nổi bật của trụ đá thạch lục giác chính là có hình dáng như một trụ tháp, với 6 mặt phẳng đều nhau, tượng trưng cho sự hài hòa và cân bằng. Càng lên cao, phần đỉnh chóp càng nhọn dần, còn phần chân đế sẽ rộng hơn.

 

Phần đỉnh nhọn của đá thạch anh lục giác được cho là nơi tích tụ năng lượng, mục đích là khuếch đại những luồng âm khí tiêu cực từ xung quanh để chuyển hóa thành năng lượng tốt đẹp, cải thiện không gian sống được trong lành.

 

Phần chân (phần đế) của đá lục giác thạch anh sẽ được làm to ra nhằm thể hiện ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Đó chính là biểu tượng của sự chắc chắn, mạnh mẽ, hiên ngang và bảo vệ.

 

Được chế tác từ các loại đá thạch anh thiên nhiên

Được chế tác từ các loại đá thạch anh thiên nhiên

Ý nghĩa phong thủy của mỗi loại đá thạch anh lục giác

Trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng được làm từ 100% đá thạch anh tự nhiên, có độ cứng cao, bền đẹp và sáng bóng. Mỗi một loại màu sắc sẽ thể hiện ý nghĩa phong thủy khác nhau, cụ thể là:

Trụ đá thạch anh lục giác trắng

Trụ đá thạch anh lục giác trắng được mệnh danh là “bậc thầy chữa lành” nhờ vào khả năng khuếch tán trường năng lượng dương tích cực được cho là giúp ngăn chặn và xua đuổi các luồng uế khí, âm khí làm hao mòn sức khỏe.

 

Trụ đá thạch anh lục giác trắng

Trụ đá thạch anh lục giác trắng

Trụ lục giác đá thạch anh trắng còn được sử dụng nhiều trong xử lý các vấn đề về lỗi phong thủy như trấn yểm tà khí hiệu quả cực tốt. Bởi vì thạch anh trắng được cho là ẩn chứa khí dương vô cùng mạnh mẽ có thể phát tán năng lượng tích cực len lỏi vào các ngóc ngách trong nhà.

Trụ đá thạch anh lục giác hồng

Trụ lục giác đá thạch anh hồng được ví như “viên nam châm” thu hút mọi duyên lành từ tình duyên cho đến may mắn và tích lũy tiền tài. Bởi năng lượng từ thạch anh hồng luôn hấp dẫn mọi sự tích cực và tuyệt vời đến với gia chủ.

 

Trụ đá thạch anh lục giác hồng

Trụ đá thạch anh lục giác hồng

Theo phong thủy, đá thạch anh lục giác hồng còn là biểu tượng của sự vững bền trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Đưa vật phẩm phong thủy vào không gian sống và làm việc sẽ giúp năng lượng sinh khí phát triển tươi tốt, vượng khí khi được bồi đắp sẽ hỗ trợ gia chủ đón nhận nhiều vận may, chiêu tài hút lộc.

Ứng dụng của trụ đá thạch anh lục giác trong phong thủy

Trong phong thủy, trụ đá thạch anh lục giác được đánh giá cao về khả năng điều hòa và cân bằng nguồn năng lượng sinh khí. Vì vậy mà các thầy phong thủy thường sử dụng trụ lục giác thạch anh vào những mục đích sau đây:

Trấn trạch, trừ tà, cải thiện sinh khí

Nếu như ngôi nhà, văn phòng, công ty, xưởng hay xí nghiệp được xây trên mảnh đất không được hướng hoặc vị trí đất xấu gây tổn thất về tài vận và sức khỏe của cả gia đình thì các thầy phong thủy sẽ hướng dẫn chủ nhà chôn trụ đá thạch anh lục giác dưới nền đất để bơm năng lượng dương.

 

Trụ đá thạch anh lục giác điều hòa năng lượng sinh khí

Trụ đá thạch anh lục giác điều hòa năng lượng sinh khí

Hoặc sẽ dùng trụ lục giác thạch anh đặt ở một số vị trí quan trọng như trước cửa, phòng khách, trong nhà, khu vực sảnh làm việc,… để trấn trạch, khử các trường khí âm từ đất phun lên và từ ngoài đi vào. Một khi vấn đề phong thủy được xử lý sẽ giúp sức khỏe của các thành viên được thăng hạng, tài lộc từ đó cũng đi lên.

Đặt trụ đá thạch anh lục giác lên bàn làm việc, bàn học, văn phòng kích lộc

Trụ thạch anh lục giác mang dáng vấp thẳng đứng, hiên ngang đầy khí chất sẽ phù hợp với những gia chủ làm kinh doanh hoặc những ai mong muốn thăng tiến trong sự nghiệp.

 

Đặt trụ đá thạch anh lục giác lên bàn làm việc, bàn học, văn phòng

Đặt trụ đá thạch anh lục giác lên bàn làm việc, bàn học, văn phòng

Đặt trụ đá thạch anh lục giác lên bàn làm việc, bàn học, văn phòng, cơ quan sẽ có tác dụng giải tỏa căng thẳng và áp lực từ công việc, cải thiện các mối quan hệ đồng nghiệp. Đối với học sinh, sinh viên sẽ giúp các em tập trung cao độ và tránh sao nhãng trong việc học hành.

Đặt trong phòng ngủ giúp ngủ ngon, vợ chồng hòa thuận

Đối với các cặp vợ chồng, khi đặt trụ đá thạch anh lục giác hồng tại phòng ngủ sẽ giúp hóa giải mọi xung đột, bất hòa, cãi vã trong hôn nhân. Năng lượng từ thạch anh hồng còn kích thích sự thăng hoa, gia tăng mức độ tình cảm vợ chồng lên đáng kể.

 

Hỗ trợ tình trạng mất ngủ, hóa giải các hiện tượng bóng đè

Hỗ trợ tình trạng mất ngủ, hóa giải các hiện tượng bóng đè

Đối với người cao tuổi, năng lượng từ trụ thạch anh lục giác sẽ hỗ trợ tình trạng mất ngủ, hóa giải các hiện tượng bóng đè, mộng mị. Nhờ đó giúp cho chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể.

Trụ đá thạch anh lục giác giá bao nhiêu?

+ Đối với Trụ Đá Thạch Anh Hồng 6 cạnh cắt theo yêu cầu giá từ 600.000 - 1.000.000/kg (Tùy theo màu sắc đậm nhạt, có nứt, phèn nhiều hay ít).

+ Đối với trụ đá thạch anh trắng đánh bóng sẽ có giá từ 550.000 - 1.200.000/kg (Tùy theo màu sắc đậm nhạt, có nứt, phèn nhiều hay ít).

+ Đối với trụ đá thạch anh hồng đánh bóng sẽ có giá từ 600.000 - 1.500.000/kg (Tùy theo màu sắc đậm nhạt, có nứt, phèn nhiều hay ít).

 

Trụ thạch anh lục giác dao động theo màu sắc đậm nhạt, có nứt phèn

Trụ thạch anh lục giác dao động theo màu sắc đậm nhạt, có nứt phèn

 

>>>Xem thêm: Cách chọn trụ đá thạch anh phong thủy theo mệnh

 

Mua trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng tự nhiên ở đâu?

 

Nhà Sàn Tây Nguyên tọa lạc tại 17 ĐT 743B, KP. Đông Tân, P. Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương tự hào là đơn vị chuyên cung cấp đá phong thủy nói chung và trụ đá thạch anh lục giác trắng, hồng nói riêng được các chuyên gia, các thầy phong thủy và các gia chủ am hiểu về đá lựa chọn và đồng hành trong nhiều năm qua.

 

Nhà Sàn Tây Nguyên là điểm đến uy tín và chất lượng, chỉ có ĐÁ THẬT của Việt Nam mà KHÔNG có đá giả, đá thủy tinh, pha lê hay đá xử lý hóa chất gây hại sức khỏe.

 

Gia chủ ở bất kể tỉnh thành nào có thể yên tâm trải nghiệm sử dụng đá phong thủy của Nhà Sàn nhờ vào các tiện ích sau đây:

+ Giao hàng trên toàn quốc, kể cả nước ngoài nhanh chóng. Được đổi trả trong vòng 15 ngày.

+ Được gọi video xem sản phẩm trực tiếp, các chị em Nhà Sàn sẽ trao đổi, tư vấn cụ thể hơn khi kết nối Zalo qua số 0903097626.

+ Gia chủ được hướng dẫn các phương pháp tẩy rửa và kích hoạt nạp năng lượng đá.

+ Đặc biệt, được tặng quà phong thủy kèm theo.

Đá thạch anh lục giác tại Nhà Sàn đã kiểm định

Đá thạch anh lục giác tại Nhà Sàn đã kiểm định

Đã thêm vào giỏ hàng