Gỗ hóa thạch

Gỗ hóa thạch được lấy từ vùng Tây Nguyên 100%, được chúng tôi chế tác thành tác phẩm nghệ thuật đặc biệt.

0903097626