DMCA.com Protection Status

Trụ Lục Giác Đá Thạch Anh Trắng

Sắp xếp:


Trụ lục giác thạch anh trắng 4.26kg-T614 Giảm 950.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.26kg-T614

2.850.000VND 3.800.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T614 - Kích thước: 24.5 x 12.7 (cm)  - Trọng lượng: 4.26 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 6.8kg-T619 Giảm 2.000.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 6.8kg-T619

6.600.000VND 8.600.000VND -23%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T619 - Kích thước: 29 x 14 (cm)  - Trọng lượng: 6.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.4kg-T618 Giảm 1.240.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.4kg-T618

4.960.000VND 6.200.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T618 - Kích thước: 25 x 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 5.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 4.8kg-T617 Giảm 1.050.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.8kg-T617

3.850.000VND 4.900.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T617 - Kích thước: 23.5 x 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 4.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 4.12kg-T611 Giảm 1.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.12kg-T611

4.200.000VND 5.400.000VND -22%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T611 - Kích thước: 20 x 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 4.12 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh 6.6kg-T622 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh 6.6kg-T622

5.800.000VND 7.300.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh tự nhiên phong thủy - Mã: T622 - Kích thước: 31.5 * 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 6.6 Kg - Màu sắc: Trắng hồng - Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 4.46kg-T585 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 4.46kg-T585

4.100.000VND 5.500.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T585 - Kích thước: 24 * 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 4.46 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T584 Giảm 1.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T584

5.800.000VND 6.900.000VND -15%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T584 - Kích thước: 24 * 14 (cm)  - Trọng lượng: 5.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 3.55kg-T583 Giảm 650.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 3.55kg-T583

2.850.000VND 3.500.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T583 - Kích thước: 21 * 11.5 (cm)  - Trọng lượng: 3.55 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.2kg-T582 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.2kg-T582

4.200.000VND 5.600.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T582 - Kích thước: 29 * 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 5.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 7.4kg-T581 Giảm 1.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 7.4kg-T581

5.900.000VND 7.000.000VND -15%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T581 - Kích thước: 29 * 14.5 (cm)  - Trọng lượng: 7.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 6.5kg-T576 Giảm 1.150.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 6.5kg-T576

5.850.000VND 7.000.000VND -16%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T576 - Kích thước: 35 * 11.5 (cm)  - Trọng lượng: 6.5 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T575 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.8kg-T575

5.000.000VND 6.500.000VND -23%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T575 - Kích thước: 25 * 14 (cm)  - Trọng lượng: 5.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2kg-T572 Giảm 1.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2kg-T572

4.200.000VND 5.600.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T572 - Kích thước: 28 * 13 (cm)  - Trọng lượng: 5.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 8.4kg-T571 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 8.4kg-T571

6.500.000VND 8.000.000VND -18%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T571 - Kích thước: 32 * 15 (cm)  - Trọng lượng: 8.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 12.8Kg-T580 Giảm 3.000.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 12.8Kg-T580

9.000.000VND 12.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T580 - Kích thước: 42 * 18 (cm)  - Trọng lượng: 12.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5kg-T579 Giảm 1.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5kg-T579

4.300.000VND 5.500.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T579 - Kích thước: 27 * 12 (cm)  - Trọng lượng: 5 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2Kg-T578 Giảm 1.300.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 5.2Kg-T578

4.200.000VND 5.500.000VND -23%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T578 - Kích thước: 24 * 13.5 (cm)  - Trọng lượng: 5.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 6.4Kg-T577 Giảm 1.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 6.4Kg-T577

4.500.000VND 6.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T577 - Kích thước: 30 * 12.5 (cm)  - Trọng lượng: 6.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.6kg-T574 Giảm 1.000.000VND

Trụ lục lăng thạch anh trắng 5.6kg-T574

4.000.000VND 5.000.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T574 - Kích thước: 27 * 13 (cm)  - Trọng lượng: 5.6 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 2.8kg-T573 Giảm 1.200.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 2.8kg-T573

2.800.000VND 4.000.000VND -30%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T573 - Kích thước: 24 * 10 (cm)  - Trọng lượng: 2.8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắng 12.2kg-T569 Giảm 5.000.000VND

Trụ lục lăng thạch anh trắng 12.2kg-T569

15.000.000VND 20.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T569 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 36 * 15 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  7 * 19 (cm) - Trọng lượng: 12.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh trắng 7.6kg - T501 Giảm 2.400.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 7.6kg - T501

6.100.000VND 8.500.000VND -28%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 7.4kg-T500 Giảm 1.700.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 7.4kg-T500

6.300.000VND 8.000.000VND -21%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 6.2kg-T494 Giảm 2.200.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 6.2kg-T494

5.300.000VND 7.500.000VND -29%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục lăng đá thạch anh 7kg - T490 Giảm 2.100.000VND

Trụ lục lăng đá thạch anh 7kg - T490

5.600.000VND 7.700.000VND -27%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục lăng đá thạch anh 6.5kg-T491 Giảm 1.900.000VND

Trụ lục lăng đá thạch anh 6.5kg-T491

5.600.000VND 7.500.000VND -25%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh trắng 12.5kg-T431 Giảm 1.300.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 12.5kg-T431

9.900.000VND 11.200.000VND -11%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh trắng 17.5kg-T387 Giảm 2.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 17.5kg-T387

11.900.000VND 14.000.000VND -15%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh trắng 17,2kg-T386 Giảm 2.540.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 17,2kg-T386

11.460.000VND 14.000.000VND -18%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 10.2kg - T322 Giảm 2.800.000VND

Trụ lục giác đá thạch anh 10.2kg - T322

9.900.000VND 12.700.000VND -22%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá bồ kết 4kg-DBK01 Giảm 300.000VND

Trụ lục giác đá bồ kết 4kg-DBK01

3.400.000VND 3.700.000VND -8%

Đá bồ kết nằm trong hệ thống đá trang trí có nét đẹp tư nhiên và hoang dã. 100% đá tự nhiên. Chế tác gia công theo yêu cầu khách hàng. Tặng đế gỗ kèm theo.
Trụ lục giác thạch anh trắng 23kg-T626 Giảm 6.100.000VND

Trụ lục giác thạch anh trắng 23kg-T626

18.900.000VND 25.000.000VND -24%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T626 - Kích thước trụ đá: 52.5 (cm)  - Kích thước đế: 7.7 x 21.2 (cm)  - Trọng lượng: 23 Kg (cả đế) - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 16kg-T625 Giảm 4.500.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 16kg-T625

13.500.000VND 18.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T625 - Kích thước trụ đá: 49 x 15 (cm)  - Kích thước đế: 10.6 x 19 (cm)  - Trọng lượng: 16 Kg (cả đế) - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 20kg-T624 Giảm 6.000.000VND

Trụ lục giác thạch anh hồng 20kg-T624

18.000.000VND 24.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T624 - Kích thước trụ đá: 52 x 17 (cm)  - Kích thước đế: 6 x 20.3 (cm)  - Trọng lượng: 20 Kg  - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam

Mục lục

1. Cấu tạo của trụ lục giác đá thạch anh trắng

2. Công dụng và ý nghĩa của trụ lục giác đá thạch anh trắng

3. Hướng dẫn cách đặt trụ đá lục giác thạch anh trắng

4. Địa chỉ cung cấp trụ lục giác thạch anh trắng tự nhiên

Trụ lục giác đá thạch anh trắng là vật phẩm phong thủy dùng để trấn trạch, kích hoạt năng lượng dương với mục đích là thu hút vận may, đem lại tài lộc và tăng cường sức khỏe. Thạch anh trắng là đá quý chứa nhiều năng lượng tinh túy, thích hợp để trang trí, trấn trạch và thiền định hiệu quả.

Thạch anh trắng là đá quý chứa nhiều năng lượng tinh túy và mạnh mẽ

Thạch anh trắng là đá quý chứa nhiều năng lượng tinh túy và mạnh mẽ

Cấu tạo của trụ lục giác đá thạch anh trắng

Trụ lục giác đá thạch anh trắng là vật phẩm được chế tác từ đá quý thạch anh trắng tự nhiên. Trụ có hình dạng trụ lục giác, với sáu mặt phẳng đều nhau. Mặt đứng của trụ lục giác đá thạch anh trắng có thể được mài nhẵn hoặc mài thô, tùy theo sở thích của người sử dụng.

 

Trụ đá lục giác thạch anh trắng được chế tác có nhiều kích thước khác nhau với chiều cao trung bình từ 10 - 50cm phù hợp cho nhiều không gian bày trí như phòng khách, phòng ngủ, sảnh công ty, cửa hàng,… Với màu trắng tinh khiết là biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết.

Trụ lục giác đá thạch anh trắng có hình dạng trụ lục giác, với sáu mặt phẳng đều nhau

Trụ lục giác đá thạch anh trắng có hình dạng trụ lục giác, với sáu mặt phẳng đều nhau

Công dụng và ý nghĩa của trụ lục giác đá thạch anh trắng

Trụ lục giác đá thạch anh trắng là một vật phẩm phong thủy được nhiều người ưa chuộng bởi những ý nghĩa và công dụng tốt lành mà nó mang lại như:

Ý nghĩa phong thủy

Tượng trưng cho tài lộc, may mắn: Trụ lục giác có hình dáng thẳng đứng, tượng trưng cho sự vững chắc, trường tồn. Trong cuộc sống, điều này còn thể hiện cho sự phát triển bền vững của tài lộc và may mắn.

 

Tăng cường năng lượng dương: Đá thạch anh trắng là loại đá quý có nhiều năng lượng dương, giúp cân bằng âm dương trong cơ thể, mang lại sự bình an, cân bằng cho tinh thần.

 

Trấn trạch, hóa giải tà khí: Đá thạch anh trắng có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, hóa giải tà khí, giúp bảo vệ gia chủ khỏi những điều xui xẻo.

 Là một vật phẩm phong thủy được nhiều người ưa chuộng

 Là một vật phẩm phong thủy được nhiều người ưa chuộng

Công dụng của trụ lục giác đá thạch anh trắng

Cải thiện sức khỏe: Đá thạch anh trắng có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ, tăng cường lưu thông máu,…

 

Khử tia ác xạ: Đá thạch anh trắng được biết đến là đá quý mang năng lượng vũ trụ, không chỉ có khả năng xua đuổi tà khí mà năng lượng của đá còn giúp khử sóng điện từ phát ra từ các thiết bị công nghệ. Nhờ đó khi tiếp xúc với máy tính, điện thoại,… gia chủ sẽ ít bị đau đầu, khó chịu.

Trụ đá lục giác thạch anh trắng có nhiều công dụng cho sức khỏe

Trụ đá lục giác thạch anh trắng có nhiều công dụng cho sức khỏe

Hướng dẫn cách đặt trụ đá lục giác thạch anh trắng

Theo phong thủy, trụ lục giác đá thạch anh trắng nên được đặt ở những vị trí sau:

  • Phòng khách: Trụ lục giác đá thạch anh trắng đặt ở phòng khách sẽ giúp mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Bạn có thể đặt trụ lục giác trên kệ tủ, bàn trà hoặc bàn làm việc.
  • Phòng ngủ: Trụ lục giác đá thạch anh trắng đặt trong phòng ngủ sẽ giúp mang lại giấc ngủ ngon, sâu giấc và giảm căng thẳng, mệt mỏi. Bạn có thể đặt trụ lục giác trên đầu giường hoặc tủ đầu giường.
  • Phòng làm việc: Trụ lục giác đá thạch anh trắng đặt trong phòng làm việc sẽ giúp mang lại sự tập trung, sáng tạo và thăng tiến trong công việc. Bạn có thể đặt trụ lục giác trên bàn làm việc hoặc kệ sách.

Kích thước trụ phù hợp với mọi không gian sống, làm việc

Kích thước trụ phù hợp với mọi không gian sống, làm việc

Địa chỉ cung cấp trụ lục giác thạch anh trắng tự nhiên

Để trụ lục giác đá thạch anh trắng phát huy tối đa tác dụng, người mua cần  lựa chọn trụ có chất lượng tốt, được chế tác từ đá tự nhiên 100%. Người mua có thể lựa chọn những đơn vị cung cấp trụ đá phong thủy uy tín và chất lượng.

 

Nhà Sàn Tây Nguyên tự hào là kho đá phong thủy chuyên gia công, chế tác trụ đá lục giác thạch anh trắng có nguồn gốc từ Tây Nguyên Việt Nam và được kiểm định chất lượng. Nhà Sàn nằm tại 17 ĐT 743B, Đông Tân, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, là điểm đến tin cậy của các thầy phong thủy và gia chủ gần xa lựa chọn, đặc biệt là được bạn bè quốc tế đón nhận.

Nhà Sàn Tây Nguyên cung cấp trụ lục giác đá thạch anh trắng

Nhà Sàn Tây Nguyên cung cấp trụ lục giác đá thạch anh trắng

Nhà Sàn Tây Nguyên không chỉ giao hàng trên toàn quốc mà còn gửi về nhiều nước trên thế giới. Gia chủ yêu thích vật phẩm trụ đá thạch anh trắng hãy liên hệ qua thông tin dưới đây:

  • Số hotline: 0903097626
  • Địa chỉ: 17 ĐT 743B, Đông Tân, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Website đặt hàng: https://nhasan.com.vn/

Đã thêm vào giỏ hàng