Đá caxedon

Nhà Sàn Tây Nguyên chuyên cung cấp Đá caxedon phong thủy, 100% được lấy từ vùng Tây Nguyên, đá được anh em Nhà Sàn Tây Nguyên chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật phong thủy tuyệt vời.

0903097626