Đá caxedon

Đá caxedon 100% được lấy từ vùng Tây Nguyên, đá được chúng tôi chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

0903097626