Sắp xếp:


Thạch anh bông vàng 1.72kg (KT: 19 x 12 cm) - TAV156 Thêm vào giỏ hàng Giảm 420.000VND

1.680.000VND 2.100.000VND -20%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV156 - Kích thước: 19 * 12 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 1.72 Kg - Màu sắc: Vàng - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 1.7kg (KT: 21 x 12.5 cm) - TAV154 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

1.500.000VND 2.000.000VND -25%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV154 - Kích thước: 21 * 12.5 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 1.7 Kg - Màu sắc: Vàng - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 2.96kg (KT: 24.5 x 10 cm) - TAV152 Thêm vào giỏ hàng Giảm 600.000VND

2.500.000VND 3.100.000VND -19%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV152 - Kích thước: 24.5 * 10 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 2.96 Kg - Màu sắc: Vàng - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 2.4kg (KT: 21 x 13 cm) - TAV149 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

1.800.000VND 2.300.000VND -21%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV149 - Kích thước: 21 * 13 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 2.4 Kg - Màu sắc: Vàng - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 1.35kg (KT: 20 x 11 cm) - TAV148 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

1.400.000VND 1.900.000VND -26%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV148 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 20 * 11 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 1.35 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 1.8kg (KT: 21 x 12.5 cm) - TAV147 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.900.000VND 2.300.000VND -17%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV147 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 21 * 12.5 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 1.8 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 3.5kg (KT: 22.5 x 19.5 cm) - TAV141 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

2.900.000VND 3.900.000VND -25%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV141 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 22.5 * 19.5 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 3.5 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 3kg (KT: 20 x 20 cm) - TAV150 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

2.500.000VND 3.200.000VND -21%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV150 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 20 * 20 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 3 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 3.1kg (KT: 22 x 19 cm) - TAV137 Thêm vào giỏ hàng Giảm 740.000VND

2.960.000VND 3.700.000VND -20%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV137 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 22 * 19 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 3.1 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 2.06kg (KT: 16.5 x 20 cm) - TAV138 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

2.500.000VND 3.000.000VND -16%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV138 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 16.5 * 20 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 2.06 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 2.04kg (KT: 21.5 x 13 cm) - TAV143 Thêm vào giỏ hàng Giảm 650.000VND

1.950.000VND 2.600.000VND -25%

Chi tiết SP: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV143 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 21.5 * 13 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 2.04 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 2.52kg (KT: 24.5 x 12.5 cm) - TAV139 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

2.500.000VND 3.300.000VND -24%

Chi tiết vật phẩm: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên phong thủy - Mã: TAV139 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 24.5 * 12.5 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 2.52 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 1.02kg (KT: 21.5 x 9.5 cm) - TAV142 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.100.000VND 1.500.000VND -26%

Chi tiết vật phẩm: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên - Mã: TAV142 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 21.5 * 9.5 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 1.02 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Chén đá thạch anh trắng 800gr -12.5cm B50 Thêm vào giỏ hàng Giảm 900.000VND

2.600.000VND 3.500.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Chén đá thạch anh trắng tự nhiên  - Mã: B50 - Kích thước: 12.5*7 cm - Trọng lượng: 800 gr - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Bát đá thạch anh trắng 580gr -12cm B49 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

2.900.000VND 3.700.000VND -21%

Chi tiết vật phẩm: Bát đá thạch anh trắng tự nhiên  - Mã: B49 - Kích thước: 12*6.5 cm - Trọng lượng: 580 gr - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ đá thạch anh trắng 4.94kg-T563 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.600.000VND

7.400.000VND 9.000.000VND -17%

Chi tiết SP: Trụ đá thạch anh trắng sữa tự nhiên phong thủy - Mã: T563 - Kích thước (cao * ngang): 26.5 * 14 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  5.5 * 16 (cm) - Trọng lượng: 4.94 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục lăng thạch anh trắg 12.2kg-T569 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.000.000VND

15.000.000VND 20.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục lăng thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T569 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 36 * 15 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  7 * 19 (cm) - Trọng lượng: 12.2 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ lục giác thạch anh hồng 12.2kg-T568 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.000.000VND

16.000.000VND 19.000.000VND -15%

Chi tiết vật phẩm: Trụ lục giác thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T568 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 31.5 * 19 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  4.5 * 20 (cm) - Trọng lượng: 12.2 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Đá thạch anh tinh thể trắng 7.4kg - T566 Thêm vào giỏ hàng Giảm 8.750.000VND

26.250.000VND 35.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ tinh thể đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T566 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 32.5 * 12 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  8.5 * 18 (cm) - Trọng lượng: 7.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh tinh thể trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Đá tinh thể thạch anh trắng VIP 8kg - T567 Thêm vào giỏ hàng Giảm 9.750.000VND

29.250.000VND 39.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ tinh thể đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T567 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 25 * 15.5 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  8 * 20 (cm) - Trọng lượng: 8 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh tinh thể trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ thạch anh tinh thể VIP 6.4kg-T564 Thêm vào giỏ hàng Giảm 6.000.000VND

32.000.000VND 38.000.000VND -15%

Chi tiết vật phẩm: Trụ tinh thể đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T564 - Kích thước trụ đá (cao * ngang): 22 * 13.5 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  8 * 19 (cm) - Trọng lượng: 6.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh tinh thể trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ thạch anh tinh thể 6.4kg-T565 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.000.000VND

32.000.000VND 37.000.000VND -13%

Chi tiết vật phẩm: Trụ tinh thể đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T565 - Kích thước: 31 * 13 (cm)  - Trọng lượng: 6.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh tinh thể trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Đĩa đá thạch anh trắng tự nhiên 2.52kg-D05 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

3.800.000VND 5.500.000VND -30%

Chi tiết vật phẩm: Đĩa đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: D05 - Kích thước (cao * ngang): 4 * 27.6 (cm)  - Trọng lượng: 2.52 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ đá thạch anh hồng 14kg-T570 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.000.000VND

21.000.000VND 26.000.000VND -19%

Chi tiết vật phẩm: Trụ đá thạch anh hồng tự nhiên phong thủy - Mã: T570 - Kích thước (cao * ngang): 31 * 20 (cm)  - Kích thước đế (cao * ngang):  11 * 32 (cm) - Trọng lượng: 14 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Trụ đá thạch anh hồng 15kg-T562 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.500.000VND

22.500.000VND 28.000.000VND -19%

Chi tiết vật phẩm: Trụ đá thạch anh hồng tự nhiên năng lượng cao phong thủy - Mã: T562 - Kích thước: 34 * 23 * 13 (cm)  - Trọng lượng: 15 Kg - Màu sắc: Hồng - Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Kim tự tháp thạch anh trắng 6.4kg - T561 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.000.000VND

9.000.000VND 12.000.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Kim tự tháp đá thạch anh trắng tự nhiên phong thủy - Mã: T561 - Kích thước: 18 * 17 (cm)  - Trọng lượng: 6.4 Kg - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 2.38kg (KT: 21 x 11.5 cm) - TAV145 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

2.400.000VND 3.200.000VND -25%

Chi tiết vật phẩm: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên - Mã: TAV145 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 21 * 11.5 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 2.38 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Thạch anh bông vàng 4.15kg (KT: 30.5 x 15 cm) - TAV146 Thêm vào giỏ hàng Giảm 900.000VND

3.400.000VND 4.300.000VND -20%

Chi tiết vật phẩm: Trụ thạch anh bông vàng tự nhiên - Mã: TAV146 - Chất liệu: Đá thạch anh bông vàng tự nhiên - Kích thước: 30.5 * 15 (cm) (Cả đế) - Trọng lượng: 4.15 Kg - Màu sắc: Vàng - Xuất xứ: Tây Nguyên Việt Nam
Tượng Rắn đá thạch anh ngậm ngọc 17.4kg - Biểu tượng của quyền uy và may mắn R01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.000.000VND

29.000.000VND 33.000.000VND -12%

Tượng Rắn đá thạch anh ngậm ngọc là một tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ trụ đá bán quý tự nhiên mang nhiều ý nghĩa phong thủy và tâm linh sâu sắc. Là biểu tượng của sự giàu có, địa vị xã hội và thành công rạng rỡ, đặt tượng Rắn ngậm ngọc tại các vị trí quan trọng tại nơi ở và nơi làm việc sẽ giúp gia chủ  xua đuổi tà khí và tránh được mọi vận rủi.
Tiểu cảnh trang trí góc nhà bằng đá phong thủy mang lại tài vận và may mắn TC52 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.000.000VND

9.000.000VND 12.000.000VND -25%

Đá phong thủy không chỉ được sử dụng để chế tác thành các vật phẩm mang năng lượng mà còn được ứng dụng trong trang trí nhà cửa. Trong đó tiểu cảnh trang trí góc nhà bằng đá phong thủy TC52 đang được ưa chuộng hơn cả. Bởi năng lượng từ đá phong thủy sẽ giúp không gian nhà cửa trở nên sinh khí và tạo ra tài lộc, may mắn cho gia chủ.
Tiểu cảnh sân vườn hình xoắn ốc bằng đá phong thủy cân bằng năng lượng TC51 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.400.000VND

16.600.000VND 21.000.000VND -20%

Sân vườn là một trong những vị trí dễ dàng để thay đổi diện mạo nhất. Nếu gia chủ là một tín đồ phong thủy thì hãy đầu tư cho ngôi nhà của mình mô hình tiểu cảnh sân vườn hình xoắn ốc bằng đá phong thủy. Không những giúp cho không gian sân vườn trở nên sống động mà còn giúp cân bằng năng lượng, thanh lọc khí và tốt cho sức khỏe con người.
Tiểu cảnh sân vườn đá phong thủy giúp thư giãn giảm stress TC50 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.300.000VND

12.700.000VND 17.000.000VND -25%

Với nhiều sức ép về mặt không gian sống và cũng như nhịp sống hối hả mà nhiều người mong muốn tìm nguồn năng lượng tích cực để điều chỉnh cuộc sống trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Nếu ngôi nhà bạn có một khoảng trống trong sân vườn thì hãy thiết kế cho mình một tiểu cảnh sân vườn đá phong thủy sẽ giúp thư giãn giảm stress cực kỳ hiệu quả.
Trang trí góc cầu thang bằng đá phong thủy xua đuổi tà khí TC49 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.500.000VND

15.500.000VND 20.000.000VND -22%

Gầm cầu thang được xem là vị trí quan trọng của ngôi nhà, bởi nó có tác động trực tiếp đến vận khí và sức khỏe của gia chủ. Để khu vực sống của gia đình được tăng năng lượng và tăng tính thẩm mỹ thì việc trang trí góc cầu thang bằng một tiểu cảnh đá phong thủy sẽ giúp cân bằng nâng lượng và đem đến nhiều may mắn cho gia chủ.
Tiểu cảnh đá phong thủy xử lý góc chết phòng khách TC48 Thêm vào giỏ hàng Giảm 7.300.000VND

27.700.000VND 35.000.000VND -20%

Phòng khách luôn là vị trí quan trọng của gia đình. Bởi khu vực này luôn là nơi sinh hoạt của các thành viên vào mỗi buổi tối tan tầm. Tuy nhiên, một không gian sống sinh khí sẽ giúp sức khỏe được gia tăng, tài lộc phấp phới. Do đó nếu phòng khách có góc chết mà không biết cách hóa giải thì gia chủ cần tìm hiểu tiểu cảnh đá phong thủy giúp xử lý góc chết phòng khách TC48 ngay nhé.
Đá thạch anh hồng thô khối 14kg-K154 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

6.300.000VND 8.000.000VND -21%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 22kg-K152 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.000.000VND

5.500.000VND 7.500.000VND -26%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 9kg-K153 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.900.000VND

3.600.000VND 5.500.000VND -34%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 16kg-K155 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.500.000VND

4.000.000VND 5.500.000VND -27%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 15.5kg-K156 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.350.000VND

4.650.000VND 6.000.000VND -22%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Mẫu tiểu cảnh sân vườn bằng đá phong thủy trấn hưng địa khí TC47 Thêm vào giỏ hàng Giảm 9.800.000VND

37.200.000VND 47.000.000VND -20%

Bạn đang có một khoảng trống sân vườn vô cùng rộng rãi nhưng không biết trang trí sao cho giống với mô phỏng khung cảnh thiên nhiên? Nhà Sàn sẽ gợi ý đến gia chủ một mẫu tiểu cảnh sân vườn bằng đá phong thủy vừa nâng cao chất lượng sinh khí nhà ở mà còn đem lại giá trị từ mặt sức khỏe, may mắn cho tới tài lộc.
Thiết kế tiểu cảnh sân thượng bằng đá phong thủy giúp tích tụ tài lộc TC46 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.700.000VND

21.300.000VND 27.000.000VND -21%

Bày trí sân thượng hợp phong thủy sẽ giúp không gian sống điều hòa tốt, vận khí được tăng cường và tích tụ khí trời lẫn tài lộc. Nếu gia chủ không biết bày trí ra sao cho hợp lý thì mẫu thiết kế tiểu cảnh sân thượng bằng đá phong thủy TC46 sẽ giúp cải thiện lỗi phong thủy hiệu quả.
Trụ đá thạch anh hồng 19kg-T559 Thêm vào giỏ hàng Giảm 6.500.000VND

28.500.000VND 35.000.000VND -18%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp để phòng làm việc, phòng khách, sảnh công ty và cùng là 1 món quà vô cùng độc đáo và ý nghĩa.
Đá thạch anh hồng thô khối  6.9kg-K143 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.275.000VND

1.725.000VND 3.000.000VND -42%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối  9.5kg-K144 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.150.000VND

2.850.000VND 4.000.000VND -28%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối  5.5kg-K148 Thêm vào giỏ hàng Giảm 725.000VND

1.375.000VND 2.100.000VND -34%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 6.6kg-K145 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.190.000VND

2.310.000VND 3.500.000VND -34%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 14kg-K147 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.500.000VND

3.500.000VND 5.000.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 3.4kg-K151 Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

850.000VND 1.100.000VND -22%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 10kg-K150 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

2.500.000VND 4.200.000VND -40%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 2.2kg-K149 Thêm vào giỏ hàng Giảm 340.000VND

660.000VND 1.000.000VND -34%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 7kg-K146 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.550.000VND

2.450.000VND 5.000.000VND -51%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 9.5kg-K140 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.650.000VND

2.850.000VND 4.500.000VND -36%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng thô khối 11kg-K139 Thêm vào giỏ hàng Giảm 600.000VND

2.100.000VND 2.700.000VND -22%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 3.6kg-K136 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.420.000VND

1.080.000VND 2.500.000VND -56%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 22.5kg-K142 Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

350.000VND 550.000VND -36%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 6kg-K134 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

1.800.000VND 2.500.000VND -28%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 10kg-K133 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

2.500.000VND 3.000.000VND -16%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 6.9kg-K137 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.275.000VND

1.725.000VND 3.000.000VND -42%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Tiểu cảnh giếng trời trong nhà bằng đá phong thủy tăng tài tiến lộc TC45 Thêm vào giỏ hàng Giảm 7.700.000VND

30.300.000VND 38.000.000VND -20%

Tiểu cảnh giếng trời trong nhà được thiết kế hoàn toàn bằng đá phong thủy sẽ là giải pháp đảm bảo được kiến trúc thẩm mỹ giúp không gian sống trở nên trong sạch, tinh khiết giúp các thành viên có một cuộc sống thoải mái. Ngoài ra, tiểu cảnh còn mang ý nghĩa phong thủy giúp vận khí tốt lành và vạn sự suôn sẻ.
Đá thạch anh hồng thô khối 7.9kg-K135 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.630.000VND

2.370.000VND 4.000.000VND -40%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 6.5kg-K138 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.250.000VND

1.950.000VND 3.200.000VND -39%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Bảo kiện cầu (bi lăn tay đá thạch anh) tự nhiên giúp đôi tay khỏe mạnh Thêm vào giỏ hàng Giảm 199.000VND

500.000VND 699.000VND -28%

Bảo kiện cầu (bi lăn tay đá thạch anh) tự nhiên là “bảo vật” không thể thiếu trong đời sống ngày nay. Việc luyện tập đôi tay bằng các viên bi lăn sẽ giúp máu được lưu thông, ngăn ngừa sự thoái hóa của tế bào não và mang đến một đôi tay khỏe khoắn, linh hoạt và dẻo dai.
Bát đá thạch anh hồng 1.1kg-14.5cm B45 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

4.800.000VND 5.500.000VND -12%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.1kg-14.5cm B48 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

4.500.000VND 5.500.000VND -18%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.02kg-14.5cm B47 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

4.500.000VND 5.500.000VND -18%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Tiểu cảnh đá phong thủy - xu hướng trang trí tết 2023 TC44 Thêm vào giỏ hàng Giảm 8.200.000VND

32.300.000VND 40.500.000VND -20%

Trang trí tiểu cảnh đón năm mới luôn là vấn đề nhức nhối của nhiều gia đình, bởi ai cũng muốn tạo tổ ấm của mình vừa tràn ngập không khí xuân vừa hợp phong thủy thì tiểu cảnh đá phong thủy TC44 sẽ là xu hướng trang trí tết giúp gia chủ đón nhận được nhiều phúc khí và tài vận trong năm 2023 này.
Tiểu cảnh non bộ mini bằng đá phong thủy hội tụ vượng khí TC43 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.700.000VND

13.300.000VND 17.000.000VND -21%

Hòn non bộ là một trong những thú chơi nghệ thuật của các tín đồ phong thủy, không chỉ giúp cải thiện không gian sống mà còn đem lại dòng khí trong lành mát mẻ. Nếu gia chủ yêu thích non bộ có kích thước vừa vặn thì tiểu cảnh non bộ mini bằng đá phong thủy sẽ giúp tô điểm sự sống động cho không gian nơi ở của bạn.
Trụ đá thạch anh trắng - T558 Thêm vào giỏ hàng Giảm 350.000VND

750.000VND 1.100.000VND -31%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy chứa năng lượng dương cao. Được sử dụng để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách, đặt làm tiểu cảnh trong nhà hoặc ngoài sân với tác dụng trấn áp tà khí. 
Trụ đá thạch anh trắng - T557 Thêm vào giỏ hàng Giảm 450.000VND

750.000VND 1.200.000VND -37%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy chứa năng lượng dương cao. Được sử dụng để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách, đặt làm tiểu cảnh trong nhà hoặc ngoài sân với tác dụng trấn áp tà khí. 
Trụ đá thạch anh trắng - T556 Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

700.000VND 1.000.000VND -30%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy chứa năng lượng dương cao. Được sử dụng để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách, đặt làm tiểu cảnh trong nhà hoặc ngoài sân với tác dụng trấn áp tà khí. 
Trụ đá thạch anh trắng - T554 Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

700.000VND 950.000VND -26%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy chứa năng lượng dương cao. Được sử dụng để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách, đặt làm tiểu cảnh trong nhà hoặc ngoài sân với tác dụng trấn áp tà khí. 
Trụ đá thạch anh trắng - T553 Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

650.000VND 950.000VND -31%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy chứa năng lượng dương cao. Được sử dụng để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách, đặt làm tiểu cảnh trong nhà hoặc ngoài sân với tác dụng trấn áp tà khí. 
Tiểu cảnh đá phong thủy phòng khách giúp phát tài phát lộc 2023 - TC42 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.500.000VND

10.500.000VND 15.000.000VND -30%

Tiểu cảnh phòng khách sẽ giúp cho không gian sống của gia đình trở nên sinh động và thư giãn. Nhưng để thiết kế khu vực này vừa thẩm mỹ vừa chuẩn phong thủy thì trang trí tiểu cảnh đá phong thủy phòng khách không chỉ giúp thanh lọc không khí trong lành mà còn góp phần thúc đẩy tăng vượng khí cho gia chủ.
Tiểu cảnh đá phong thủy giúp sanh tài lộc tăng vận khí TC41 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.200.000VND

18.300.000VND 23.500.000VND -22%

Ngày nay nhiều gia đình ưa chuộng lựa chọn trang trí tiểu cảnh đá phong thủy bởi không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp cho không gian sống mà còn thúc đẩy mang đến tài lộc và vận may cho chủ nhà. Khi thiên thời địa lợi nhân hòa hợp lại sẽ giúp cho khí vận của gia chủ phất lên nhanh chóng.
Tiểu cảnh hòn non bộ đá thạch anh giúp quy nạp tiền tài và danh vọng TC40 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.400.000VND

9.600.000VND 12.000.000VND -20%

Tiểu cảnh hòn non bộ đá thạch anh phong thủy thường được nhiều gia đình ưa chuộng trang trí cho ngôi nhà của mình. Bởi hòn non bộ bằng đá phong thủy có nhiều tác động tích cực cho tài lộc và sức khỏe, giúp đời sống tinh thần lẫn tâm linh của gia chủ chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Tiểu cảnh góc sân vườn đá phong thủy cho nhà phố, biêt thự TC39 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.700.000VND

16.300.000VND 21.000.000VND -22%

Tiểu cảnh góc sân vườn đá phong thủy được tạo ra với mục đích giúp không gian sống được thoải mái, hòa hợp với thiên nhiên và năng lượng. Không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn giúp sân vườn điều hòa sinh khí, đảm bảo được các yếu tố về mặt phong thủy tốt cho tài vận và sự phát triển của gia chủ.
Tiểu cảnh giếng trời nhà ống đá phong thủy TC38 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.650.000VND

12.350.000VND 16.000.000VND -22%

Tiểu cảnh giếng trời nhà ống là giải pháp hiệu quả giúp ngôi nhà tiếp nhận được nguồn ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó đem lại sự lưu thông về ánh sáng và không khí. Việc trang trí tiểu cảnh cho giếng trời còn giúp tạo điểm nhấn ấn tượng cho ngôi nhà cũng như đem lại nhiều năng lượng sinh khí cho gia chủ.
Cung cấp các loại đá thạch anh vụn tự nhiên 100% rải nền nhà, xử lý lỗi phong thủy giá gốc tại kho Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.000VND

15.000VND 20.000VND -25%

Gia chủ đang cần tìm mua đá thạch anh vụn để rải nền nhà trấn trạch, xử lý lỗi phong thủy cải thiện tài lộc nhưng sợ mua nhầm phải loại đá không chất lượng? Nhà Sàn Tây Nguyên là đơn vị chuyên cung cấp các loại đá thạch anh vụn có giấy chứng nhận cam kết tự nhiên 100% với giá gốc tại kho cực cạnh tranh.
Đá thạch anh trắng thô khối 54kg-K131 Thêm vào giỏ hàng Giảm 120.000VND

180.000VND 300.000VND -40%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Bát đá thạch anh trắng 1.2kg -15cm B39 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

3.800.000VND 4.500.000VND -15%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.16kg -14.5cm B29 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

4.000.000VND 4.700.000VND -14%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 0.98kg -14.5cm B44 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.900.000VND

2.800.000VND 4.700.000VND -40%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.1kg -14.5cm B42 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.100.000VND

4.000.000VND 5.100.000VND -21%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.08kg -14.5cm B40 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

3.900.000VND 4.700.000VND -17%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Gối đá thạch anh hồng 9.2kg-28cm G06 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.800.000VND

7.700.000VND 9.500.000VND -18%

Đá thạch anh hồng giúp kích thích hệ thống miễn dịch đối với các trường hợp đau nửa đầu, hoa mắt,.. và còn hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, tác dụng kì diệu lên trái tim. Biết được công dụng này của đá thạch anh hồng nên anh em Nhà Sàn Tây Nguyên đã chế tác ra sản phẩm gối đá thạch anh hồng để hạn chế những triệu chứng trên. Cùng theo dõi bài viết dưới đây và cùng tìm hiểu sản phẩm GỐI ĐÁ THẠCH ANH HỒNG nhé.
Tiểu cảnh gầm cầu thang hiện đại xu hướng thời thượng từ đá phong thủy TC37 Thêm vào giỏ hàng Giảm 8.200.000VND

31.700.000VND 39.900.000VND -20%

Trong phong thủy, góc chết cầu thang là khu vực mang sát khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Nếu gia chủ biết tận dụng góc chết này để trang trí bằng đá phong thủy sẽ giúp tạo ra tiểu cảnh gầm cầu thang hiện đại phù hợp với xu hướng thời thượng.
Bát đá thạch anh trắng 1.04kg-14.5cm B30 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.400.000VND

2.800.000VND 4.200.000VND -33%

Chén bát đá thạch anh trắng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.05kg-14cm B28 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

4.500.000VND 5.500.000VND -18%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh trắng 1.08kg -14.5cm B31 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

2.500.000VND 3.200.000VND -21%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 0.94kg -14.5cm B38 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

3.000.000VND 4.000.000VND -25%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Đá thạch anh trắng thô khối 120kg-K129 Thêm vào giỏ hàng Giảm 140.000VND

160.000VND 300.000VND -46%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Bát đá thạch anh hồng 1kg-14.5cm B34 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.300.000VND

3.200.000VND 4.500.000VND -28%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.04kg-14.5cm B36 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

3.500.000VND 4.200.000VND -16%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.02kg-14.5cm B35 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

3.800.000VND 4.600.000VND -17%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.26kg-14.5cm B33 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

3.300.000VND 4.000.000VND -17%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.24kg-15cm B37 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.200.000VND

5.000.000VND 7.200.000VND -30%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Đá thạch anh hồng thô khối 16kg-K128 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.600.000VND

6.400.000VND 8.000.000VND -20%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Bộ thất tinh đá thạch anh hồng là pháp khí gồm 6 viên đá được xếp trên trận đồ bao quanh 1 viên đá lớn. Pháp khí này có khả năng khuếch tán và điều hòa năng lượng tốt giúp đẩy lùi tà khí cũng như bảo hộ chủ nhân cả về mặt sức khỏe - tiền tài - sự nghiệp.
Bát đá thạch anh trắng 0.9kg-14.5cm B14 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

4.000.000VND 5.000.000VND -20%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.04kg-14cm B15 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

4.000.000VND 5.000.000VND -20%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Tiểu cảnh đá thạch anh trang trí sân vườn nâng cao sức khỏe gia đình TC36 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.700.000VND

24.300.000VND 30.000.000VND -19%

Tiểu cảnh đá thạch anh là một trong những thiết kế độc lạ giúp nâng cao sinh khí nhà ở được nhiều gia đình quan tâm. Tiểu cảnh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống, đưa con người đến gần với thiên nhiên mà còn có khả năng bảo vệ gia trạch, thanh lọc năng lượng và xua đuổi tà khí hiệu quả.
Bát đá thạch anh trắng 1kg-14.4cm B22 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

3.700.000VND 4.500.000VND -17%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 0.9kg-14cm B13 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

2.800.000VND 3.300.000VND -15%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh hồng 0.9kg-14.5cm B18 Thêm vào giỏ hàng Giảm 600.000VND

4.900.000VND 5.500.000VND -10%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.16kg-14.5cm B20 Thêm vào giỏ hàng Giảm 600.000VND

4.900.000VND 5.500.000VND -10%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.04kg-14.5cm B46 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.100.000VND

4.900.000VND 7.000.000VND -30%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.06kg-14.5cm B17 Thêm vào giỏ hàng Giảm 600.000VND

4.900.000VND 5.500.000VND -10%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Bát đá thạch anh hồng 1.1kg-14cm B16 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

4.500.000VND 5.500.000VND -18%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
Trụ đá thạch anh hồng 3.4kg-T552 Thêm vào giỏ hàng Giảm 850.000VND

3.100.000VND 3.950.000VND -21%

Trụ đá thạch anh hồng được chế tác từ đá thạch anh tự nhiên Việt Nam với thế đá vòm cung kết hợp cùng phiền đá hồng bằng phẳng tượng trưng cho tịnh hóa âm khí, trấn hưng tài lộc giúp sự nghiệp hanh thông, công danh thăng tiến.
Đá thạch anh trắng thô khối 52kg-K124 Thêm vào giỏ hàng Giảm 140.000VND

160.000VND 300.000VND -46%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng thô khối 51kg-K125 Thêm vào giỏ hàng Giảm 140.000VND

160.000VND 300.000VND -46%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng hồng thô 58kg-K126 Thêm vào giỏ hàng Giảm 100.000VND

200.000VND 300.000VND -33%

Đá thạch anh thô trắng hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng thô khối 58kg-K127 Thêm vào giỏ hàng Giảm 120.000VND

180.000VND 300.000VND -40%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Nồi đá thạch anh hồng trấn trạch cải tạo phong thủy - N02 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.000.000VND

23.000.000VND 25.000.000VND -8%

Nồi đá thạch anh hồng được chế tác từ đá tự nhiên nguyên khối đem đến rất nhiều lợi ích cho gia chủ. Vốn sở hữu năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ, gia chủ khi trưng bày nồi thạch anh hồng sẽ giúp không gian nhà ở chuyển hóa năng lượng âm sang dương cũng như bảo hộ cho sức khỏe của gia chủ.
Đá thạch anh trắng thô khối 22kg-K123 Thêm vào giỏ hàng Giảm 100.000VND

200.000VND 300.000VND -33%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Thất tinh trận Obsidian đá bồ kết đen tự nhiên trấn sát cầu tài - TTT03 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

3.700.000VND 4.500.000VND -17%

Bộ thất tinh trận Obsidian đá bồ kết đen là một trong pháp khí phong thủy thường được các tín đồ phong thủy sử dụng với mục đích trấn sát, trừ tà và cầu may mắn. Đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ giúp chủ nhân nắm bắt cơ hội và dễ dàng để thăng quan tiến chức.
Tích tụ tài lộc - Pháp khí trấn trạch kích khởi năng lượng trung tâm TTTL01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.100.000VND

5.900.000VND 8.000.000VND -26%

Tích tụ tài lộc là một trong những vật phẩm phong thủy độc lạ có khả năng điều tiết khí trường, gia tăng vận thế. Năng lượng của vật phẩm còn có khả năng bảo vệ sức khỏe chống lại các năng lượng xấu gây hại cho sức khỏe. Rất thích hợp với các nhà quản lý, lãnh đạo.
Bàn thiền đá thạch anh trắng tự nhiên khai thông tâm trí - BT01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 22.000.000VND

58.000.000VND 80.000.000VND -27%

Bàn thiền đá thạch anh trắng tự nhiên được xem là phương pháp thiền định hiệu quả giúp cho người thực hiện dễ dàng kết nối luân xa và tập trung tư tưởng. Nhờ hấp thụ tinh hoa và rung động của đất trời mà bàn đá ngồi thiền phong thủy này là một trong những sản phẩm thiết thực đối với người thiền định.
Khúc gỗ trang trí tiểu cảnh đá ngũ sắc giúp gia đạo hưng thịnh TC35 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.400.000VND

5.600.000VND 7.000.000VND -20%

Nếu trong sân vườn bạn có một cây thân gỗ lâu năm và chưa biết tận dụng nó như thế nào thì một ý tưởng sáng tạo độc đáo về khúc gỗ trang trí tiểu cảnh bằng đá ngũ sắc sẽ giúp ngôi nhà vô cùng thu hút mà gia đạo cũng ngày càng hưng thịnh.
Tiểu cảnh suối đá phong thủy sân vườn - Liệu pháp chữa lành tâm hồn TC34 Thêm vào giỏ hàng Giảm 24.650.000VND

95.350.000VND 120.000.000VND -20%

Tiểu cảnh suối đá phong thủy sân vườn TC34 là một trong những nghệ thuật sáng tạo không chỉ tăng tính thẩm mỹ nơi không gian sống mà còn giúp ngăn cản những luồng âm khí xấu gây hại. Từ đó giúp gia tăng vận khí và mang đến vạn điều may cho gia chủ.
Tiểu cảnh hòn non bộ bằng đá tự nhiên phong thủy giúp gia tăng vận khi tốt TC33 Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.800.000VND

43.200.000VND 54.000.000VND -20%

Hòn non bộ bằng đá tự nhiên phong thủy là một trong những nghệ thuật sáng tạo không chỉ là môn nghệ thuật sáng tạo mà còn giúp ngăn cản những luồng âm khí xấu. Từ đó giúp gia tăng vận khí và mang đến vạn điều may cho gia chủ. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của mẫu tiểu cảnh TC33 này nhé.
Tiểu cảnh thác nước hòn non bộ đá phong thủy giúp luân chuyển sinh khí TC32 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.550.000VND

95.950.000VND 98.500.000VND -2%

Tiểu cảnh thác nước hòn non bộ đá phong thủy là tuyệt tác về cảnh quan thường được giới hoàn cung ngày xưa sử dụng. Ngày nay nhiều gia đình sử dụng với mục đích là gia tăng dương khí, trấn trạch gia đạo bình yên, và nâng cao phúc khí. Hãy cùng Nhà Sàn tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của mẫu tiểu cảnh TC32 này nhé.
Tượng Phật trang trí sân vườn bằng đá phong thủy giúp trấn an cầu thịnh vượng TC31 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.500.000VND

47.500.000VND 49.000.000VND -3%

Ngày nay phong cách thiết kế theo phong thủy là một phần không thể thiếu trong gia đình. Trong đó việc sử dụng tượng Phật trang trí mang ý nghĩa phong thủy là để cầu an, may mắn. Nếu gia chủ là tín đồ Phật giáo thì Nhà Sàn sẽ giới thiệu mẫu tiểu cảnh tượng Phật trang trí sân vườn bằng đá phong thủy TC31 mà gia chủ có thể tham khảo.
ĐÁ NGŨ SẮC Thêm vào giỏ hàng Giảm 100.000VND

200.000VND 300.000VND -33%

Đá Ngũ Sắc là sản phẩm đang được rất nhiều người sử dụng, không chỉ về vẻ đẹp bên ngoài của đá mà nó còn có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt vì Đá ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành Tương Sinh Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ đại diện cho Âm-Dương trời & đất. Dùng trấn trạch, xử lý phong thủy, trang trí,...những viên đá ngũ sắc (đa sắc) rất đẹp sẽ mang ý nghĩa tốt đẹp, thuận lợi, tăng chất khí biểu tượng của sự may mắn, lộc phát và bình an.
Chum nước tiểu cảnh đá phong thủy trang trí sân vườn trước nhà mang nét đẹp dân dã mộc mạc TC30 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.500.000VND

12.500.000VND 15.000.000VND -16%

Sân vườn trước nhà là khu vực gắn kết giữa con người với thiên nhiên nếu gia chủ biết biến tấu nơi đây thành không gian vui chơi thư giãn. Gia chủ có thể trang trí cho sân vườn mình bằng một chum nước tiểu cảnh đá phong thủy vừa tạo nét đẹp độc đáo mà còn tạo ra năng lượng tốt lành đến gia chủ.
VÌ SAO CHÔN ĐÁ THẠCH ANH DƯỚI NỀN NHÀ? CÁCH CHÔN? GIÁ? Thêm vào giỏ hàng Giảm 210.000VND

490.000VND 700.000VND -30%

Nếu bạn chuẩn bị xây nhà. Hay đang trong quá trình xây nhà thì hãy xem ngay bài viết dưới đây. Đây là cách mà giới nhà giàu, thầy phong thủy thường sử dụng để trấn trạch nâng cao sinh khí ngôi nhà bạn.
Đá thạch anh vụn Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.000VND

15.000VND 20.000VND -25%

Nhà Sàn Tây Nguyên cung cấp Đá thạch anh vụn năng lượng cao dùng chấn trạch phong thủy. Giá sỉ và lẻ cho thầy Phong Thủy, nhà thầu xây dựng, và chủ nhà am hiểu về đá với giá 15.000đ/1kg. Cam kết đá thạch anh tự nhiên 100% từ trường năng lượng dương tích cực tốt cho “Địa khí-Gia trạch”, có đủ kích cỡ khác nhau, có sẵn đá tại chỗ. Giao hàng trong ngày. Gọi ngay: 0903097626
Đá thạch anh vụn cỡ 4x6 cm trắng Thêm vào giỏ hàng Giảm 8.000VND

15.000VND 23.000VND -34%

Đá thạch anh vụn trắng cỡ 4x6cm được các chuyên gia phong thủy và gia chủ dùng để rải sàn, chôn móng nhà ở, cơ sở kinh doanh, nhà xưởng để trấn trạch nâng cao sinh khí, giải hung sát, chiêu tài lộc. Mời bạn đến kho đá Nhà Sàn Tây Nguyên ngay tại thành phố Dĩ An Bình Dương tham quan và xem hàng trực tiếp đá thạch anh thô vụn trắng Việt Nam nhé.
Đá thạch anh vụn cỡ 4x6cm hồng thô Thêm vào giỏ hàng Giảm 40.000VND

40.000VND 80.000VND -50%

Đá thạch anh thô vụn hồng cỡ 4x6cm để rải nền nhà trấn trạch, gia công thành cục chặn giấy, vòng đeo tay, làm vật trang trí để bàn. Nhà Sàn Tây Nguyên chuyên cung cấp đá thạch anh thô vụn hồng Việt Nam, mời bạn đến nhé.
Đá thạch anh thô vụn nhỏ cỡ 0.3x0.5cm Thêm vào giỏ hàng Giảm 12.000VND

18.000VND 30.000VND -40%

Đá Thạch Anh vụn nhỏ cỡ 0,3-0,5cm được dùng để rải nền trấn trạch, rải chậu cây cảnh, rải mộ. Do tính năng tiện ích size nhỏ tiện sử dụng cho các công trình đang thi công đến công đoạn ốp lát và rải các mặt sàn lầu. Rải chậu cây, trang trí những khu vực tiểu cảnh vừa đẹp vừa kính hoạt năng lượng dương.
Đá thạch anh thô vụn 1x2 cm Thêm vào giỏ hàng Giảm 12.000VND

18.000VND 30.000VND -40%

Đá thạch anh thô vụn 1x2cm được chúng tôi đập nhỏ xay ra từ các loại đá thạch anh lớn hơn để phục vụ mục đích rải nền, rải sàn, đổ bê tông đá 1x2. Chủ Nhà có nhu cầu RẢI NỀN NHÀ, sàn bê tông TRẤN TRẠCH, THU HÚT TÀI LỘC thì nhất định cần sử dụng.
Đá Ngũ Sắc Phong Thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000VND

200.000VND 250.000VND -20%

Đá ngũ sắc hay còn được gọi là đá thạch anh ngũ sắc phong thủy. Đây là đá thạch anh vụn bán quý đánh bóng 5 màu tương ứng với ngũ hành: hỏa - thổ - kim - thủy - mộc. Đá thạch anh vụn ngũ sắc hình thành từ hàng ngàn triệu năm hấp thụ tinh hoa của đất trời mang lại vượng khí và may mắn cho con người. Gia Chủ đang có nhu cầu RẢI NỀN NHÀ TRẤN TRẠCH, RẢI MỘ hay MUỐN THU HÚT TÀI LỘC thì nên đọc tiếp
Đá Vàng Găm Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

250.000VND 450.000VND -44%

Nhà Sàn là nơi cung cấp Đá Vàng Găm có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Nguyên. Đá Vàng Găm là 1 loại Đá có năng lượng phong thủy và độ cứng cao hơn so với các loại Đá Phong Thủy khác. Ngày nay, Đá Vàng Găm được các chuyên gia Phong thủy tư vấn cho gia chủ dùng chôn móng, rải sàn để trấn trạch, trừ tà, xử lý những tia ác xạ xấu. Đặt bàn thờ ông địa chiêu tài hút lộc tăng vượng khí tốt cho thổ trạch.
Trang trí tiểu cảnh tượng Phật thiền định giúp tiêu trừ vận hạn tránh thị phi TC29 Thêm vào giỏ hàng Giảm 16.300.000VND

53.700.000VND 70.000.000VND -23%

Gia chủ đang mong muốn tìm kiếm cho mình một không gian thiền định tại chính ngôi nhà mình? Mẫu tiểu cảnh tượng Phật thiền định TC29 sẽ là mẫu trang trí vừa đem lại cảm giác an nhiên thư giãn cho ngôi nhà mà còn có ý nghĩa giúp gia đình tiêu trừ vận hạn và tránh thị phi.
Tiểu cảnh sân vườn theo phong thủy giúp hóa giải hung sát TC28 Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.900.000VND

44.600.000VND 55.500.000VND -19%

Gia chủ có một khoảng trống ở sân vườn nhưng chưa biết cách tận dụng? Hoặc đang có ý tưởng muốn thiết kế sân vườn theo phong thủy nhưng lại lo sợ vướn vào vấn đề “tối kỵ”. Đừng lo lắng, bởi tiểu cảnh sân vườn theo phong thủy giúp hóa giải hung sát TC28 này hoàn toàn phù hợp với mọi mảnh đất.
TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM THẠCH ANH TRẮNG Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.700.000VND

6.500.000VND 9.200.000VND -29%

Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của pháp lực từ bi, giác ngộ, Ngài có sức mạnh tinh thần cao nhất đối với Phật giáo. Vì vậy nếu thờ một bức tượng Phật Quan Âm trong nhà hay đặt trên xe tô ô sẽ giúp cho tâm bản của chúng sinh khi nhìn thấy bức tượng Phật sẽ tìm thấy sự an lạc, hạnh phúc, đồng thời còn giúp nuôi lớn được tâm tính từ bi, vị tha và lương thiện.
Tượng Lý Ngư Vọng Nguyệt đá thạch anh giúp vạn sự viên mãn - CA01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.500.000VND

16.500.000VND 20.000.000VND -17%

Tượng Lý ngư vọng nguyệt đá thạch anh hồng còn có tên gọi là cá chép ngắm trăng được biết đến là một biểu tượng của sức khỏe và sự thịnh vượng. Gia chủ đặt tượng cá chép ngắm trăng tại bàn làm việc, phòng khách sẽ mang đến tài lộc hanh thông giúp gia chủ buôn may bán đắt.
Trang trí tiểu cảnh sân thượng bằng đá thạch anh phong thủy giúp trấn trạch TC27 Thêm vào giỏ hàng Giảm 11.500.000VND

47.500.000VND 59.000.000VND -19%

Trang trí tiểu cảnh sân thượng bằng đá thạch anh luôn được các tín đồ phong thủy ưa chuộng. Không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà đá phong thủy còn có nhiều tác dụng tốt trong việc cải thiện tài lộc và xua đuổi tà khí hiệu quả. Hãy cùng Nhà Sàn tìm hiểu về công năng của tiểu cảnh sân thượng TC27 này nhé.
Tiểu cảnh đá phong thủy tình phụ tử thiêng liêng TC26 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

9.300.000VND 11.000.000VND -15%

Tiểu cảnh đá phong thủy tình phụ tử TC26 là một trong những biểu tượng mang ý nghĩa phong thủy thiêng liêng cao cả được nhiều gia chủ yêu thích. Với kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian trang trí đa dạng, tiểu cảnh hướng con người đề cao nghĩa cử hiếu thuận giữa con cháu và ông bà cha mẹ.
Góc tiểu cảnh đá phong thủy thư giãn đẹp đón tài lộc TC25 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.500.000VND

12.500.000VND 15.000.000VND -16%

Trang trí một góc tiểu cảnh đá phong thủy sẽ giúp gia chủ có thêm một vị trí phong thủy đầy năng lượng sinh khí. Ngày nay thì tiểu cảnh phong thủy dần chiếm một vị thế quan trọng được nhiều gia đình ưa chuộng. Hãy cùng Nhà Sàn tìm hiểu những lợi ích của góc tiểu cảnh TC25 này nhé.
Thiềm thừ thạch anh trắng 2.2kg-C32 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 510.000VND

3.990.000VND 4.500.000VND -11%

Cóc tài lộc hay còn gọi là Thiềm thừ, Cóc 3 chân, Cóc ngậm tiền, Thiềm Thừ được làm từ Thạch Anh được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
Cóc ba chân thạch anh trắng 2.44kg - C31(thiềm thừ, cóc tài lộc, cóc ngậm tiền) Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

4.200.000VND 5.000.000VND -16%

Cóc tài lộc hay còn gọi là Thiềm thừ, Cóc 3 chân, Cóc ngậm tiền, Thiềm Thừ được làm từ Thạch Anh được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
Trang trí tiểu cảnh góc nhà bằng đá phong thủy giúp thịnh vượng tài lộc TC22 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.200.000VND

11.800.000VND 17.000.000VND -30%

Tiểu cảnh góc nhà luôn được nhiều gia đình chú trọng nhằm được tái hiện lại không gian thiên nhiên thu nhỏ. Không chỉ làm gia tăng vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn mang đến ý nghĩa phong thủy đó là cân bằng sinh khí, thu hút được tài lộc và sự thịnh vượng. Hãy cùng Nhà Sàn tìm hiểu mẫu trang trí tiểu cảnh góc nhà TC22 này nhé.
Trang trí hòn non bộ sân vườn bằng đá tự nhiên trấn giữ khí lành TC21 Thêm vào giỏ hàng Giảm 16.300.000VND

63.700.000VND 80.000.000VND -20%

Tiểu cảnh sân vườn thường được ứng dụng trong trang trí không gian sống. Không những làm gia tăng giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn có khả năng thu hút được tài lộc - vận may - sức khỏe nếu biết cách bố trí. Sau đây Nhà Sàn sẽ giới thiệu đến gia chủ mẫu trang trí hòn non bộ sân vườn bằng đá phong thủy TC21.
Góc tiểu cảnh nhỏ trong nhà đá phong thủy kích vận khí, chữa lành vết thương TC20 Thêm vào giỏ hàng Giảm 12.100.000VND

32.900.000VND 45.000.000VND -26%

Góc tiểu cảnh nhỏ trong nhà thích hợp với những căn nhà có diện tích hạn chế, nhưng cũng đủ tạo nên một góc năng lượng để gia chủ có thể thư giãn, tập trung ngồi thiền. Sử dụng hoàn toàn bằng đá phong thủy tự nhiên mà góc tiểu cảnh trong nhà TC20 này sẽ giúp không gian sống luôn xanh mát và tràn ngập năng lượng.
Tiểu cảnh mini phong thủy trang trí trong nhà mang năng lượng bình yên TC19 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.900.000VND

16.000.000VND 17.900.000VND -10%

Tiểu cảnh mini được xem là thế giới thiên nhiên thu nhỏ được nhiều gia chủ yêu thích sử dụng để tô điểm cho không gian sống của mình. Bên cạnh đó còn thể hiện ý nghĩa phong thủy là đem đến tài lộc - sức khỏe - may mắn cho gia chủ. Sau đây Nhà Sàn sẽ giới thiệu thêm một mẫu tiểu cảnh mini phong thủy TC19 dùng để trang trí trong nhà, phòng khách.
Trang trí hòn non bộ giếng trời đá phong thủy - nghệ thuật đưa ánh sáng vào nhà TC18 Thêm vào giỏ hàng Giảm 19.300.000VND

40.700.000VND 60.000.000VND -32%

Trang trí hòn non bộ cho giếng trời là một sự sáng tạo tuyệt vời nhằm giúp điều phối ánh sáng vào mọi ngóc ngách của không gian nơi ở. Đây được xem là giải pháp phù hợp dành cho những căn nhà phố có diện tích hạn hẹp. Do đó mà hòn non bộ giếng trời đá phong thủy TC18 này sẽ là tiểu cảnh mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho ngôi nhà của bạn.
Trang trí tiểu cảnh sân vườn phong thủy cân bằng năng lượng âm dương TC17 Thêm vào giỏ hàng Giảm 6.200.000VND

48.800.000VND 55.000.000VND -11%

Trang trí tiểu cảnh sân vườn phong thủy sẽ giúp gia đình có thêm không gian tiện nghi, thoải mái để thỏa sức sáng tạo. Đồng thời bày trí kết hợp với đá phong thủy còn giúp tạo ra nguồn năng lượng may mắn, thịnh vượng và cải thiện mặt phong thủy cho ngôi nhà của bạn.
Tiểu cảnh góc ban công đá phong thủy đón sinh khí, đắc lợi phong thủy TC16 Thêm vào giỏ hàng Giảm 25.000.000VND

63.000.000VND 88.000.000VND -28%

Để có thể nhìn ngắm thiên nhiên, nhiều gia đình thường ưu tiên lựa chọn thiết kế tiểu cảnh góc ban công đá phong thủy tại nhà với mục đích là tạo sự tươi mát, tràn đầy sinh khí. Sẽ không có gì tuyệt vời khi ngôi nhà của bạn sở hữu một góc ban công năng lượng phục vụ cho nhiều lợi ích của bản thân. Tiểu cảnh góc ban công TC16 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn.
Tiểu cảnh thác nước ban công đá phong thủy giúp gia đạo sung túc, sự nghiệp hanh thông TC15 Thêm vào giỏ hàng Giảm 6.500.000VND

29.500.000VND 36.000.000VND -18%

Tiểu cảnh thác nước ban công đá phong thủy là một trong những giải pháp giúp đem đến không gian sống trở nên độc đáo, sang trọng và hiện đại. Sở hữu một không gian thư giãn, tươi mát bằng đá phong thủy giữa phố thị sẽ giúp tái tạo năng lượng sinh khí, tài lộc được hội tụ. Và mẫu tiểu cảnh ban công phong thủy TC15 này chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời cho ngôi nhà của bạn.
Trang trí tiểu cảnh nước đá phong thủy cho sân thượng, ban công, giếng trời TC14 Thêm vào giỏ hàng Giảm 9.000.000VND

39.000.000VND 48.000.000VND -18%

Trang trí tiểu cảnh nước đá phong thủy đang trở thành xu hướng thiết kế độc đáo. Không chỉ tôn vinh giá trị cho không gian sống mà còn đại diện cho ngũ hành tương sinh, kích cầu tài lộc và lưu chuyển năng lượng. Nếu bạn đang muốn trang trí tiểu cảnh cho sân thượng, ban công hay giếng trời thì đừng bỏ lỡ mẫu tiểu cảnh nước TC14 này nhé.
Trang trí tiểu cảnh thác nước trong nhà giúp âm dương hòa hợp TC13 Thêm vào giỏ hàng Giảm 8.500.000VND

36.500.000VND 45.000.000VND -18%

Trang trí tiểu cảnh thác nước trong nhà là một giải pháp đưa thiên nhiên thu nhỏ về nhà. Góc tiểu cảnh đó có thể trang trí ở góc nhà, hành lang, gầm cầu thang hay thậm chí sân thượng. Điều này sẽ giúp cho không gian sống được hòa hợp âm dương, nâng cao năng lượng sinh khí và mang đến không gian thư giãn tinh tế. Gia chủ yêu thích sự tĩnh lặng thì đừng bỏ qua mẫu tiểu cảnh thác nước TC13 dưới đây nhé.
Trang trí tiểu cảnh ban công bằng đá phong thủy bồi dưỡng sinh khí TC12 Thêm vào giỏ hàng Giảm 11.500.000VND

33.500.000VND 45.000.000VND -25%

Trang tí tiểu cảnh ban công luôn là ý tưởng mà gia chủ nào cũng muốn hướng đến. Nhưng nếu sử dụng đá phong thủy để trang trí tiểu cảnh thì không chỉ tạo tính nghệ thuật mà còn giúp ngôi nhà được “bồi dưỡng” sinh khí. Nếu gia chủ đang bí ý tưởng thì hãy tham khảo ngay mẫu tiểu cảnh ban công bằng đá phong thủy TC12 này nhé.
Hòn non bộ trấn góc nhà bằng đá thạch anh hồng nguyên khối TC11 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.500.000VND

39.500.000VND 44.000.000VND -10%

Theo phong thủy, hòn non bộ đóng vai trò quan trọng đối với nhà ở. Bởi việc tạo dựng non bộ không những giúp căn nhà trở nên thu hút mà còn tác động lớn đến vận khí gia chủ. Trong đó góc nhà là vị trí quan trọng giúp thu hút tiền tài và sự thịnh vượng. Gia chủ mong muốn cuộc sống luôn đủ đầy thì hãy tham khảo mẫu hòn non bộ trấn góc nhà bằng đá thạch anh hồng nguyên khối TC11 nhé.
Tiểu cảnh hòn non bộ dưới gầm cầu thang trấn trạch hút vận khí tốt TC10 Thêm vào giỏ hàng Giảm 11.000.000VND

37.000.000VND 48.000.000VND -22%

Tiểu cảnh hòn non bộ dưới gầm cầu thang là một trong những thiết kế sáng tạo đem đến cho không gian nhà ở trở nên có năng lượng cũng như giúp tận dụng triệt để những diện tích ít sử dụng đến. Không chỉ cải thiện cảnh quan nhà ở mà còn giúp thu hút tài lộc và đem lại vận may cho gia chủ.
Long Quy thạch anh hồng 6.8kg giúp hóa giải vận xui, đem đến cuộc sống yên bình và sung túc Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.100.000VND

11.900.000VND 15.000.000VND -20%

Tượng Long Quy đá thạch anh hồng là linh vật nằm trong tứ linh (Long - Lân - Quy - Phụng). Linh vật này được xem là biểu tượng của chiêu tài hóa sát, trấn yểm hung khí và đem đến sự trường thọ. Bày trí tượng Long Quy trong nhà không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn là cách để cầu bình an và mang lại điềm lành.
Long quy thạch anh hồng 5.8kg giúp trấn yểm hung khí và đem đến sự trường thọ Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.200.000VND

10.500.000VND 13.700.000VND -23%

Tượng Long Quy đá thạch anh hồng là linh vật nằm trong tứ linh (Long - Lân - Quy - Phụng). Linh vật này được xem là biểu tượng của chiêu tài hóa sát, trấn yểm hung khí và đem đến sự trường thọ. Bày trí tượng Long Quy trong nhà không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn là cách để cầu bình an và mang lại điềm lành.
Trang trí tiểu cảnh giếng trời bằng đá phong thủy tăng phúc khí TC09 Thêm vào giỏ hàng Giảm 18.000.000VND

51.000.000VND 69.000.000VND -26%

Trang trí tiểu cảnh giếng trời bằng đá phong thủy không chỉ giúp cho không gian nhà ở thêm thông thoáng, sáng sủa sinh động mà còn giúp cân bằng sinh khí, mang đến vận khí tốt lành, phúc khí từ đó cũng được gia tăng. Sau đây Nhà Sàn sẽ giới thiệu đến gia chủ mẫu tiểu cảnh giếng trời sử dụng đá phong thủy TC09.
Tượng Long Quy đá thạch anh hồng an gia, hóa sát, cầu trường thọ LQ05 Thêm vào giỏ hàng Giảm 35.000.000VND

165.000.000VND 200.000.000VND -17%

Tượng Long Quy đá thạch anh hồng là linh vật nằm trong tứ linh (Long - Lân - Quy - Phụng). Linh vật này được xem là biểu tượng của chiêu tài hóa sát, trấn yểm hung khí và đem đến sự trường thọ. Bày trí tượng Long Quy trong nhà không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn là cách để cầu bình an và mang lại điềm lành.
Cóc ba chân thạch anh trắng 6kg-C30 (thiềm thừ, cóc tài lộc, cóc ngậm tiền) Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.400.000VND

8.600.000VND 12.000.000VND -28%

Cóc tài lộc hay còn gọi là Thiềm thừ, Cóc 3 chân, Cóc ngậm tiền, Thiềm Thừ được làm từ Thạch Anh được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
Thiềm thừ thạch anh trắng 3.78kg (cóc ba chân, cóc ngậm tiền, cóc tài lộc) Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.900.000VND

5.600.000VND 7.500.000VND -25%

Cóc tài lộc hay còn gọi là Thiềm thừ, Cóc 3 chân, Cóc ngậm tiền, Thiềm Thừ được làm từ Thạch Anh được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
Tượng hổ đá thạch anh hồng tự nhiên trấn yểm phong thủy H01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 30.000.000VND

150.000.000VND 180.000.000VND -16%

Tượng hổ đá thạch anh hồng là một trong những linh vật phong thủy có sức mạnh vô biên có khả năng trấn áp tà khí, giải trừ hiểm họa. Rất thích hợp để đặt ở các khu vực cổng nhà, khách sạn, quầy tiếp tân, văn phòng,... Hơn nữa, Hổ còn là biểu tượng của sự dũng mãnh, xua đuổi tà khí và mang lại công danh tài lộc.
Cuội đá thạch anh hồng nặng 160kg trấn trạch khử trừ âm khí T551 Thêm vào giỏ hàng Giảm 55.000.000VND

125.000.000VND 180.000.000VND -30%

Cuội đá thạch anh hồng là một trong những dòng đá có mức năng lượng tương đương với vị trí có long mạch. Đặt cuội thạch anh hồng tại văn phòng làm việc, nơi ở hoặc nơi kinh doanh sẽ giúp nâng cao vượng khí và xử lý những khiếm khuyết về phong thủy hiệu quả.
Tượng cá chép hóa rồng đá thạch anh hồng nguyên khối 120kg - CCHR01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000.000VND

210.000.000VND 260.000.000VND -19%

Tượng cá chép hóa rồng đá thạch anh hồng là biểu tượng của tài lộc dồi dào, sự nghiệp bền vững và ngày càng thăng tiến. Đặt bức tượng cá chép hóa rồng tại công ty, văn phòng, phòng khách,... không chỉ giúp không gian nội thất trở nên sang trọng cuốn hút mà còn có thể xua đuổi tà khí và ngày càng giàu sang phú quý.
Tiểu cảnh phong thủy sân vườn trước nhà nâng tài khí TC07 Thêm vào giỏ hàng Giảm 11.000.000VND

21.000.000VND 32.000.000VND -34%

Phong thủy sân vườn trước nhà là một trong những tiểu cảnh mang tính sáng tạo và vượt trội giúp gia chủ tận dụng những khoảng trống trước nhà cũng như tạo điểm nhấn cho không gian sống. Thiết kế một tiểu cảnh phong thủy sẽ giúp gia chủ nâng cao tài khí, hãy cùng tham khảo mẫu tiểu cảnh sân vườn trước nhà TC07 ngay nhé.
Tiểu cảnh phong thủy xử lý góc chết gầm cầu thang TC06 Thêm vào giỏ hàng Giảm 12.300.000VND

25.700.000VND 38.000.000VND -32%

Cầu thang được ví như cột sống của ngôi nhà giúp kết nối các tầng lại với nhau. Nhưng đối với những gầm cầu thang nhỏ hẹp thường được dùng để làm nơi chứa đựng vật dụng tiện lợi. Nhưng điều đó là mất đi vẻ đẹp vốn có của kiến trúc vả ảnh hưởng khá nhiều sự thịnh vượng của gia chủ. Do đó hãy thay đổi ngay ngay góc chết cầu thang bằng mẫu tiểu cảnh phong thủy TC06.
Trang trí tiểu cảnh sân vườn sau nhà mang năng lượng an nhiên TC04 Thêm vào giỏ hàng Giảm 9.400.000VND

23.600.000VND 33.000.000VND -28%

Ngày nay, xu thế thiết kế tiểu cảnh sân vườn sau nhà đang được các hộ gia đình chú trọng và quan tâm. Không chỉ giúp cho không gian ngôi nhà bớt đi sự đơn điệu mà còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà khi kết hợp các yếu tố liên quan đến phong thủy. Sau đây anh em Nhà Sàn xin giới thiệu mẫu tiểu cảnh sân vườn T04 mà bạn có thể tham khảo.
Trang trí tiểu cảnh sân thượng nhà phố, biệt thự đá phong thủy TC03 Thêm vào giỏ hàng Giảm 11.000.000VND

29.000.000VND 40.000.000VND -27%

Tiểu cảnh sân thượng nhà phố, biệt thự đang trở thành xu thế hiện đại được nhiều gia chủ quan tâm và yêu thích. Một góc sân thượng được trang trí bởi cây xanh và đá phong thủy sẽ giúp đem đến không gian trong lành và tràn đầy sức sống. Do đó anh em Nhà Sàn xin giới thiệu tiểu cảnh sân thượng theo phong thủy giúp đem đến vận khí tốt.
Thiết kế tiểu cảnh phong thủy sân vườn trước nhà theo phong cách thiên nhiên gần gũi TC02 Thêm vào giỏ hàng Giảm 13.500.000VND

38.500.000VND 52.000.000VND -25%

Trong đời sống hiện đại và tấp nập, ai cũng mong muốn sở hữu một khu vườn thu nhỏ cho ngôi nhà với mong muốn không gian sống của nơi mình ở được gần gũi với thiên nhiên. Bạn đang bí ý tưởng thì đừng lo lắng, Nhà Sàn sẽ giới thiệu đến bạn mẫu tiểu cảnh phong thủy sân vườn trước nhà theo phong cách gần gũi thiên nhiên TC02.
Đá thạch anh hồng thô khối 19kg-K121 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 11kg-K120 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

300.000VND 450.000VND -33%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 18kg-K119 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 11kg-K118 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng khối 15kg-T549 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.900.000VND

13.500.000VND 15.400.000VND -12%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối rất thích hợp với những người làm kinh doanh, văn phòng, CEO, các nhà lãnh đạo tài tình và sẽ cực kỳ tinh tế nếu dùng để trưng bày tại phòng làm việc. Trụ đá phong thủy này xứng tầm là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Đá thạch anh hồng khối 23kg-T548 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.300.000VND

20.700.000VND 24.000.000VND -13%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối rất thích hợp với những người làm kinh doanh, văn phòng, CEO, các nhà lãnh đạo tài tình và sẽ cực kỳ tinh tế nếu dùng để trưng bày tại phòng làm việc. Trụ đá phong thủy này xứng tầm là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Đá thạch anh hồng khối 36kg-T547 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.600.000VND

32.400.000VND 35.000.000VND -7%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối rất thích hợp với những người làm kinh doanh, văn phòng, CEO, các nhà lãnh đạo tài tình và sẽ cực kỳ tinh tế nếu dùng để trưng bày tại phòng làm việc. Trụ đá phong thủy này xứng tầm là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Cuội thạch anh hồng khối 37kg-T546 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

33.300.000VND 35.000.000VND -4%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối rất thích hợp với những người làm kinh doanh, văn phòng, CEO, các nhà lãnh đạo tài tình và sẽ cực kỳ tinh tế nếu dùng để trưng bày tại phòng làm việc. Trụ đá phong thủy này xứng tầm là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Đá thạch anh hồng khối 48kg-T550 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.100.000VND

38.400.000VND 41.500.000VND -7%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh Hồng Khối rất thích hợp với những người làm kinh doanh, văn phòng, CEO, các nhà lãnh đạo tài tình và sẽ cực kỳ tinh tế nếu dùng để trưng bày tại phòng làm việc. Trụ đá phong thủy này xứng tầm là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trang trí tiểu cảnh ban công chung cư đá phong thủy TC01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 16.100.000VND

33.900.000VND 50.000.000VND -32%

Bạn đang tìm những ý tưởng trang trí ban công chung cư sao cho đẹp, mời bạn hãy xem mẫu trang trí ban công chung cư bằng đá phong thủy này. Tiểu cảnh bằng đá phong thủy trấn trạch, tạo năng lượng dương giúp nhà bạn sống bình an sáng khoái hơn.
Kim tự tháp thạch anh hồng 0.7kg phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

1.600.000VND 1.800.000VND -11%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh hồng 0.7kg-T532 Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

1.500.000VND 1.700.000VND -11%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh hồng 0.7kg phong thủy giúp tăng duyên bán hàng Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

1.500.000VND 1.700.000VND -11%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh trắng 0.94kg - T533 Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

1.750.000VND 1.900.000VND -7%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp đá thạch anh 1.08kg - T534 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.800.000VND 2.200.000VND -18%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh trắng 1kg - T535 Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

1.700.000VND 2.000.000VND -15%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh 1kg - T537 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.800.000VND 2.200.000VND -18%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh trắng 1kg-T538 Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

1.700.000VND 1.900.000VND -10%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh hồng 0.72kg-T539 Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

1.600.000VND 1.850.000VND -13%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh 0.9kg - T536 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.800.000VND 2.200.000VND -18%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh hồng 0.74kg-T540 Thêm vào giỏ hàng Giảm 350.000VND

1.500.000VND 1.850.000VND -18%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim tự tháp thạch anh hồng 1.06kg- Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.800.000VND 2.200.000VND -18%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Kim Tự Tháp Thạch Anh 0.94kg-T529 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.800.000VND 2.200.000VND -18%

Như chúng ta đã biết đá thạch anh mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà kim tự tháp được chế tác từ đá thạch anh có tác dụng rất tốt đến sức khỏe, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh, xua tà, thu hút tài lộc, vận may, tình duyên, đêm đến hạnh phúc viên mãn, ... Hãy thep dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn về tác dụng mà kim tự tháp đá thạch anh mang lại nhé.
Trụ đá thạch anh trắng 42kg - T528 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.500.000VND

29.500.000VND 35.000.000VND -15%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy chứa năng lượng dương cao. Được sử dụng để trang trí văn phòng làm việc, phòng khách, đặt làm tiểu cảnh trong nhà hoặc ngoài sân với tác dụng trấn áp tà khí. Là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật cực kỳ lý tưởng và độc đáo nhất.
Vỏ Sò Hóa Thạch Thô 30kg - VST06 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.500.000VND

15.000.000VND 17.500.000VND -14%

Ngày nay, giới nhà giàu, dân chơi phong thủy và các chuyên gia, thầy phong thủy đang kiếm tìm và săn lùng những vỏ sò hóa thạch thô để điêu khắc thành những bức tượng phong thủy. Vì Vỏ Sò Tai Tượng hóa thạch mang năng lượng đại dương tiềm ẩn nằm sâu dưới lòng đại dương được nước biển mặn tích tụ dương khí hàng ngàn năm lên vỏ sò nên có tác dụng phong thuỷ tụ tài, năng lượng cực mạnh, rất hợp với những người mong muốn công việc kinh doanh tốt đẹp, muốn thăng quan tiến chức hay cầu tài lộc.
Vỏ Sò Tai Tượng 33.5kg-VST05 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.250.000VND

16.750.000VND 19.000.000VND -11%

Ngày nay, giới nhà giàu, dân chơi phong thủy và các chuyên gia, thầy phong thủy đang kiếm tìm và săn lùng những vỏ sò hóa thạch thô để điêu khắc thành những bức tượng phong thủy. Vì Vỏ Sò Tai Tượng hóa thạch mang năng lượng đại dương tiềm ẩn nằm sâu dưới lòng đại dương được nước biển mặn tích tụ dương khí hàng ngàn năm lên vỏ sò nên có tác dụng phong thuỷ tụ tài, năng lượng cực mạnh, rất hợp với những người mong muốn công việc kinh doanh tốt đẹp, muốn thăng quan tiến chức hay cầu tài lộc.
Vỏ Sò Hóa Thạch 58kg-VST04 Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.500.000VND

29.000.000VND 33.500.000VND -13%

Ngày nay, giới nhà giàu, dân chơi phong thủy và các chuyên gia, thầy phong thủy đang kiếm tìm và săn lùng những vỏ sò hóa thạch thô để điêu khắc thành những bức tượng phong thủy. Vì Vỏ Sò Tai Tượng hóa thạch mang năng lượng đại dương tiềm ẩn nằm sâu dưới lòng đại dương được nước biển mặn tích tụ dương khí hàng ngàn năm lên vỏ sò nên có tác dụng phong thuỷ tụ tài, năng lượng cực mạnh, rất hợp với những người mong muốn công việc kinh doanh tốt đẹp, muốn thăng quan tiến chức hay cầu tài lộc.
Đá vàng găm phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

700.000VND 850.000VND -17%

Nhà Sàn là nơi cung cấp Đá Vàng Găm có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Nguyên. Đá Vàng Găm là 1 loại Đá có năng lượng phong thủy và độ cứng cao hơn so với các loại Đá Phong Thủy khác. Ngày nay, Đá Vàng Găm được các chuyên gia Phong thủy tư vấn cho gia chủ dùng chôn móng, rải sàn để trấn trạch, trừ tà, xử lý những tia ác xạ xấu. Đặt bàn thờ ông địa chiêu tài hút lộc tăng vượng khí tốt cho thổ trạch.
Đá vàng găm tự nhiên xử lý những tia ác xạ xấu Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000VND

600.000VND 650.000VND -7%

Nhà Sàn là nơi cung cấp Đá Vàng Găm có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Nguyên. Đá Vàng Găm là 1 loại Đá có năng lượng phong thủy và độ cứng cao hơn so với các loại Đá Phong Thủy khác. Ngày nay, Đá Vàng Găm được các chuyên gia Phong thủy tư vấn cho gia chủ dùng chôn móng, rải sàn để trấn trạch, trừ tà, xử lý những tia ác xạ xấu. Đặt bàn thờ ông địa chiêu tài hút lộc tăng vượng khí tốt cho thổ trạch.
Đá vàng găm tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 100.000VND

500.000VND 600.000VND -16%

Nhà Sàn là nơi cung cấp Đá Vàng Găm có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Nguyên. Đá Vàng Găm là 1 loại Đá có năng lượng phong thủy và độ cứng cao hơn so với các loại Đá Phong Thủy khác. Ngày nay, Đá Vàng Găm được các chuyên gia Phong thủy tư vấn cho gia chủ dùng chôn móng, rải sàn để trấn trạch, trừ tà, xử lý những tia ác xạ xấu. Đặt bàn thờ ông địa chiêu tài hút lộc tăng vượng khí tốt cho thổ trạch.
Đá vàng găm phong thủy trấn trạch - trừ tà Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000VND

400.000VND 450.000VND -11%

Nhà Sàn là nơi cung cấp Đá Vàng Găm có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Nguyên. Đá Vàng Găm là 1 loại Đá có năng lượng phong thủy và độ cứng cao hơn so với các loại Đá Phong Thủy khác. Ngày nay, Đá Vàng Găm được các chuyên gia Phong thủy tư vấn cho gia chủ dùng chôn móng, rải sàn để trấn trạch, trừ tà, xử lý những tia ác xạ xấu. Đặt bàn thờ ông địa chiêu tài hút lộc tăng vượng khí tốt cho thổ trạch.
Đá vàng găm phong thủy rải nền Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000VND

250.000VND 300.000VND -16%

Nhà Sàn là nơi cung cấp Đá Vàng Găm có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Nguyên. Đá Vàng Găm là 1 loại Đá có năng lượng phong thủy và độ cứng cao hơn so với các loại Đá Phong Thủy khác. Ngày nay, Đá Vàng Găm được các chuyên gia Phong thủy tư vấn cho gia chủ dùng chôn móng, rải sàn để trấn trạch, trừ tà, xử lý những tia ác xạ xấu. Đặt bàn thờ ông địa chiêu tài hút lộc tăng vượng khí tốt cho thổ trạch.
Bonsai dây đồng đá thạch anh hồng dáng hoa đào nở rộ Thêm vào giỏ hàng Giảm 140.000VND

4.360.000VND 4.500.000VND -3%

Bonsai dây đồng đá thạch anh hồng dáng hoa đào nở rộ được tạo hình cực kỳ độc lạ thông qua sự khéo léo và tài tình của nghệ nhân làm ra. Sự kết hợp giữa đá và bonsai đã tạo nên tác phẩm trưng bày vừa thể hiện sự quyền quý cho không gian sống vừa gia tăng năng lượng.
Bonsai dây đồng đá thạch anh hồng dáng Đại Trượng Phu Thêm vào giỏ hàng Giảm 280.000VND

5.620.000VND 5.900.000VND -4%

Tiểu cảnh bonsai dây đồng đá thạch anh hồng dáng Đại Trượng Phu là một trong những tuyệt tác độc đáo trong phong thủy. Với thiết kế đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng đẳng cấp cho ngôi nhà sẽ giúp thu hút được tài lộc, sức khỏe cho gia chủ.
Đá thạch anh trắng thô khối 24.5kg-K116-1 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 40.000VND

160.000VND 200.000VND -20%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Trụ đá thạch anh hồng 16.8kg - T525 tự nhiên nguyên khối trấn trạch Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.800.000VND

25.200.000VND 28.000.000VND -10%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 5.2kg - T524 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 740.000VND

6.760.000VND 7.500.000VND -9%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 2.46kg - T523 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.256.000VND

3.444.000VND 4.700.000VND -26%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 2.42kg - T522 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.233.000VND

3.267.000VND 4.500.000VND -27%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 2.9kg - T518 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.230.000VND

3.770.000VND 5.000.000VND -24%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 3.2kg - T515 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

4.800.000VND 5.500.000VND -12%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 5.5kg - T514 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.550.000VND

8.250.000VND 9.800.000VND -15%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Đá thạch anh hồng tự nhiên 3.1kg-T513 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.850.000VND

4.650.000VND 6.500.000VND -28%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 1.84kg-T511 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.040.000VND

2.760.000VND 3.800.000VND -27%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh trắng 7kg-T510 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.500.000VND

7.000.000VND 8.500.000VND -17%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Trụ đá thạch anh trắng 24kg-T509 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 4.600.000VND

20.400.000VND 25.000.000VND -18%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Trụ đá thạch anh trắng 10.4kg-T507 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

8.300.000VND 10.000.000VND -17%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Nồi đá thạch anh trắng năng lượng cực hiếm Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.000.000VND

25.000.000VND 28.000.000VND -10%

Nồi đá thạch anh trắng là một vật phẩm phong thủy tự nhiên cực hiếm được nghệ nhân Nhà Sàn làm ra. Với khả năng phát tán năng lượng dương mạnh mẽ mang đến cho người sở hữu một sức khỏe tốt, xua tan năng lượng xấu và khử tia ác xạ một cách hiệu quả.
Tượng gà trống thạch anh hồng - Biểu tượng của sự khai vận hóa sát GA01 Liên hệ Giảm 3.500.000VND

16.500.000VND 20.000.000VND -17%

Nhắc đến các linh vật phong thủy thì không thể nhắc đến gà trống phong thủy. Nó là biểu tượng của sự oai vệ có khả năng khai vận hóa sát và là biểu tượng của điềm tốt lành. Rất thích hợp cho những gia chủ đang làm ăn kinh doanh, buôn bán,..
Bát đá thạch anh trắng 1.1kg-14.5cm B26 Thêm vào giỏ hàng Giảm 900.000VND

3.300.000VND 4.200.000VND -21%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.12kg-14.5cm B25 Thêm vào giỏ hàng Giảm 800.000VND

2.700.000VND 3.500.000VND -22%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.06kg-14cm B23 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

3.800.000VND 4.500.000VND -15%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 1.08kg-14cm B21 Thêm vào giỏ hàng Giảm 600.000VND

3.900.000VND 4.500.000VND -13%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh trắng 0.98kg-14.5cm B27 Thêm vào giỏ hàng Giảm 700.000VND

4.000.000VND 4.700.000VND -14%

Chén bát đá thạch anh trắng là một trong những vật dụng độc lạ dành cho tín đồ mê đá phong thủy. Với chế tác từ đá bán quý tự nhiên cũng như hội tụ tinh hoa của Thiên - Địa, chén bát thạch anh giúp đem đến sự ngon miệng cũng như cảm hứng dành cho người thưởng thức nó.
Bát đá thạch anh hồng 1.16kg-14.5cm B19 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

5.000.000VND 6.000.000VND -16%

Chén bát đá thạch anh hồng tự nhiên là một trong những vật phẩm phong thủy độc đáo được các nghệ nhân sáng tạo ra. Sử dụng chén bát làm từ đá thạch anh không chỉ tôn vinh giá trị cho căn bếp của bạn mà còn mang năng lượng, kích thích sự thèm ăn cũng như đem đến sự sảng khoái tinh thần khi sử dụng.
TỲ HƯU THẠCH ANH HỒNG Thêm vào giỏ hàng Giảm 7.500.000VND

22.500.000VND 30.000.000VND -25%

Tỳ hưu là linh vật phong thủy được sử dụng phổ biến trong thờ phụng mang lại tài lộc, bình an cho gia chủ.
Trụ lục giác thạch anh trắng 7.6kg - T501 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.400.000VND

6.100.000VND 8.500.000VND -28%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 6kg-T503 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.300.000VND

7.200.000VND 8.500.000VND -15%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 7.4kg-T500 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.700.000VND

6.300.000VND 8.000.000VND -21%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác đá thạch anh 6.2kg-T494 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.200.000VND

5.300.000VND 7.500.000VND -29%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục giác thạch anh hồng 4.6kg-T502 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.400.000VND

3.700.000VND 5.100.000VND -27%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Cóc ba chân thạch anh hồng 47kg-C27 (thiềm thừ, cóc tài lộc, cóc ngậm tiền) Thêm vào giỏ hàng Giảm 44.000.000VND

86.000.000VND 130.000.000VND -33%

Cóc tài lộc hay còn gọi là Thiềm thừ, Cóc 3 chân, Cóc ngậm tiền, Thiềm Thừ được làm từ Thạch Anh được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
Trụ đá thạch anh trắng 20.7kg-T496 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.147.000VND

16.353.000VND 19.500.000VND -16%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Trụ đá thạch anh trắng 9.5kg-T497 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.510.000VND

6.990.000VND 8.500.000VND -17%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Trụ đá thạch anh hồng 5kg-T495 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.300.000VND

7.500.000VND 9.800.000VND -23%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh trắng 5.5kg-T493 Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

4.700.000VND 5.000.000VND -6%

Trụ Đá Thạch Anh là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Túi Đá Thạch Anh Bỏ Túi Xách - Xe Hơi Mang Mang Lại May Mắn Không Tưởng Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000VND

100.000VND 150.000VND -33%

Túi đá thạch anh ngũ sắc chính là sự kết hợp của 5 loại đá phong thủy tự nhiên tương ứng với ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Trong đó gồm đá thạch anh trắng, đá thạch anh hồng, đá thạch anh tím, đá cẩm thạch, đá bồ kết đen hoặc đá mắt hổ tùy theo sự lựa chọn của gia chủ.
Trụ lục lăng đá thạch anh 7kg - T490 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.100.000VND

5.600.000VND 7.700.000VND -27%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ lục lăng đá thạch anh 6.5kg-T491 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.900.000VND

5.600.000VND 7.500.000VND -25%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
GỐI ĐÁ THẠCH ANH HỒNG DÙNG CHO NGƯỜI BỊ STRESS 8KG-G04 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

8.500.000VND 9.500.000VND -10%

Đá thạch anh hồng giúp kích thích hệ thống miễn dịch đối với các trường hợp đau nửa đầu, hoa mắt,.. và còn hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, tác dụng kì diệu lên trái tim. Biết được công dụng này của đá thạch anh hồng nên anh em Nhà Sàn Tây Nguyên đã chế tác ra sản phẩm gối đá thạch anh hồng để hạn chế những triệu chứng trên. Cùng theo dõi bài viết dưới đây và cùng tìm hiểu sản phẩm GỐI ĐÁ THẠCH ANH HỒNG nhé.
Trụ lục giác thạch anh hồng 19kg-T487 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.800.000VND

16.200.000VND 18.000.000VND -10%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Tượng Đức Phật Di Lạc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Nguyên Khối - DPDL4 Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.100.000VND

18.900.000VND 22.000.000VND -14%

Đức phật di lạc là biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Phật di lạc được sử dụng trong Phong Thủy làm mặt dây chuyền, tượng đặt tại phòng khách, trên xe ô tô.. với mục đích Đức phật sẽ phù hộ, độ trì mang lại nhiều điều tốt lành cho gia chủ giúp cuộc sống vui vẻ, gặp nhiều thuận lợi trong công việc, cuộc sống cũng như tạo hòa thuận trong gia đình.
Tuyệt phẩm tượng mặt Phật Thích Ca Mâu Ni bằng cuội đá thạch anh hồng tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.750.000VND

21.250.000VND 27.000.000VND -21%

Tượng điêu khắc Phật Thích Ca trên cuội đá thạch anh hồng là một trong những sản phẩm độc lạ duy nhất mà anh em Nhà sàn sáng tạo ra nhằm gửi gắm đến nhiều gia chủ với ý nghĩa phong thủy là che chở cho các thành viên trong gia đình tránh mọi tai ương, bệnh tật. Đây chắc chắn là vật phẩm phong thủy được nhiều gia chủ lựa chọn, bởi Ngài là đức tin hội tụ đủ các đức tín tốt đẹp mà ai cũng muốn hướng đến.
Tượng Mặt Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá thạch anh hồng - TP09 Thêm vào giỏ hàng Giảm 5.500.000VND

21.000.000VND 26.500.000VND -20%

Tượng điêu khắc Phật Thích Ca trên cuội đá thạch anh hồng là một trong những sản phẩm độc lạ duy nhất mà anh em Nhà sàn sáng tạo ra nhằm gửi gắm đến nhiều gia chủ với ý nghĩa phong thủy là che chở cho các thành viên trong gia đình tránh mọi tai ương, bệnh tật. Đây chắc chắn là vật phẩm phong thủy được nhiều gia chủ lựa chọn, bởi Ngài là đức tin hội tụ đủ các đức tín tốt đẹp mà ai cũng muốn hướng đến.
Điêu Khắc Mặt Phật Quán Thế Âm Trên Cuội Đá Thạch Anh Tự Nhiên - TP08 Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.900.000VND

36.000.000VND 38.900.000VND -7%

Trong thần thoại hay trong kinh sách nhà Phật thì Phật Bà Quan Âm là một trong bốn vị thần có thần lực cao siêu nhất, chỉ sau Phật Tổ. Do đó, tượng Phật Bà thường được các nghệ nhân điêu khắc dưới nhiều dạng khác nhau với nét đẹp độc đáo và đem đến sự tích cực cho gia chủ. Vì vậy mà anh em Nhà sàn đã hoàn thiện tác phẩm tượng “Điêu khắc Phật Bà Quan Âm trên đá thạch anh hồng”.
Quả cầu 12 mặt 26cm-21.5kg đá thạch anh tự nhiên QC848 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.800.000VND

16.200.000VND 18.000.000VND -10%

Quả Cầu Đá Thạch Anh 12 Mặt là 1 sản phẩm được cấu tạo bởi 12 mặt liên kết với nhau, mỗi mặt của viên đá chính là hình ngũ giác đều có 5 cạnh bằng nhau. Quả Cầu Đá Thạch Anh 12 Mặt được các nghệ nhân có tay nghề cao đánh bóng mài cạnh rất cẩn thận – tỉ mỉ để cho ra sản phẩm.
TƯỢNG MẶT PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.000.000VND

23.000.000VND 25.000.000VND -8%

Trong thần thoại hay trong kinh sách nhà Phật thì Phật Bà Quan Âm là một trong bốn vị thần có thần lực cao siêu nhất, chỉ sau Phật Tổ. Do đó, tượng Phật Bà thường được các nghệ nhân điêu khắc dưới nhiều dạng khác nhau với nét đẹp độc đáo và đem đến sự tích cực cho gia chủ. Vì vậy mà anh em Nhà sàn đã hoàn thiện tác phẩm tượng “Điêu khắc Phật Bà Quan Âm trên đá thạch anh hồng”.
TƯỢNG MẶT PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.100.000VND

28.900.000VND 32.000.000VND -9%

Tượng điêu khắc Phật Thích Ca trên cuội đá thạch anh hồng là một trong những sản phẩm độc lạ duy nhất mà anh em Nhà sàn sáng tạo ra nhằm gửi gắm đến nhiều gia chủ với ý nghĩa phong thủy là che chở cho các thành viên trong gia đình tránh mọi tai ương, bệnh tật. Đây chắc chắn là vật phẩm phong thủy được nhiều gia chủ lựa chọn, bởi Ngài là đức tin hội tụ đủ các đức tín tốt đẹp mà ai cũng muốn hướng đến.
Thỏi vàng thạch anh hồng 0.78kg-TV30 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

1.200.000VND 1.500.000VND -20%

Thỏi vàng đá thạch anh thiên nhiên có tác dụng chiêu tài lộc, sinh tài khí, cải thiện phong thủy nơi ở và nơi làm việc, tăng năng lượng dương mạnh được chế tác từ Đá Thạch Anh nguyên khối tự nhiên 100%.
Thỏi vàng thạch anh hồng 1.16kg-TV37 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

2.000.000VND 2.500.000VND -20%

Thỏi vàng đá thạch anh thiên nhiên có tác dụng chiêu tài lộc, sinh tài khí, cải thiện phong thủy nơi ở và nơi làm việc, tăng năng lượng dương mạnh được chế tác từ Đá Thạch Anh nguyên khối tự nhiên 100%.
Thỏi vàng thạch anh hồng 0.8kg-TV34 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

1.200.000VND 1.500.000VND -20%

Thỏi vàng đá thạch anh thiên nhiên có tác dụng chiêu tài lộc, sinh tài khí, cải thiện phong thủy nơi ở và nơi làm việc, tăng năng lượng dương mạnh được chế tác từ Đá Thạch Anh nguyên khối tự nhiên 100%.
Thỏi vàng thạch anh hồng 0.94kg-TV31 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

1.400.000VND 1.650.000VND -15%

Thỏi vàng đá thạch anh thiên nhiên có tác dụng chiêu tài lộc, sinh tài khí, cải thiện phong thủy nơi ở và nơi làm việc, tăng năng lượng dương mạnh được chế tác từ Đá Thạch Anh nguyên khối tự nhiên 100%.
Thất tinh trận đồ phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.000.000VND

3.500.000VND 4.500.000VND -22%

Thất Tinh Trận là 1 cái đĩa gồm 7 quả cầu, được sắp xếp theo 2 tam giác, được bố trí 6 viên nhỏ ở ngoài và 1 viên lớn ở giữa. Các viên nhỏ được đặt đổi diện nhau tạo nên 1 vòng tròn bao quanh 1 viên lớn.
Đức Phật Di Lạc Đá Thạch Anh Hồng Nguyên Khối Nặng 63Kg Thêm vào giỏ hàng Giảm 7.000.000VND

65.000.000VND 72.000.000VND -9%

Đức phật di lạc là biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Phật di lạc được sử dụng trong Phong Thủy làm mặt dây chuyền, tượng đặt tại phòng khách, trên xe ô tô.. với mục đích Đức phật sẽ phù hộ, độ trì mang lại nhiều điều tốt lành cho gia chủ giúp cuộc sống vui vẻ, gặp nhiều thuận lợi trong công việc, cuộc sống cũng như tạo hòa thuận trong gia đình.
Thiềm Thừ (Cóc) 3 Chân 64Kg-C26 Đá Thạch Anh Trắng Nguyên Khối Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.000.000VND

59.000.000VND 69.000.000VND -14%

Cóc tài lộc hay còn gọi là Thiềm thừ, Cóc 3 chân, Cóc ngậm tiền, Thiềm Thừ được làm từ Thạch Anh được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.
Kim tự tháp thạch anh hồng 1kg -T484 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 210.000VND

1.590.000VND 1.800.000VND -11%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Vòng tay thạch anh trắng 3 quấn - Dây chuyền đá thạch anh Thêm vào giỏ hàng Giảm 300.000VND

1.800.000VND 2.100.000VND -14%

Vòng tay thạch anh trắng 3 quấn - dây chuyền đá thạch anh trắng được anh em Nhà Sàn làm đơn giản gồm chuỗi những hạt nhỏ 6ly mang màu trắng tinh khiết. Sản phẩm mang lại cho người đeo cảm giác nhẹ nhàng, sự bình tĩnh, giúp người đeo tránh giận dữ, đau buồn, suy nghĩ tiêu cực. Với nguồn năng lượng tự nhiên của đất trời, trải qua ngàn năm kiến tạo và nuôi dưỡng, thạch anh trắng có khả năng hóa giải mọi điềm xấu, trừ tà ma. Đồng thời vòng - dây chuyền còn có khả năng chiêu tài, đón lộc mang đến sự hưng thịnh về tiền bạc cũng như may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.
Kim tự tháp thạch anh hồng 1.1kg -T479 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 240.000VND

1.650.000VND 1.890.000VND -12%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Kim tự tháp thạch anh hồng 4kg -T477 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.100.000VND

3.600.000VND 5.700.000VND -36%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Kim tự tháp đá mã não 0.8kg-T478 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

950.000VND 1.200.000VND -20%

Đá Mã Não Phong Thuỷ có nguồn năng lượng tốt sẽ giúp cho chủ nhân có công việc hanh thông, buôn bán lợi lộc được nhiều điều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống và công việc, được mọi người tin cậy, đón nhận nhiều thành công to lớn. Trụ kim tự tháp Đá Mã Não được mài cạnh đánh bóng tuyệt đẹp toát lên vẻ đẹp thanh tao - tinh tế - sang trọng bậc nhất trong sự lựa chọn vật phẩm trang trí nơi bàn làm việc hay tại nơi trang trọng tiếp khách.
Kim tự tháp đá mã não 0.8kg-T472 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 101.000VND

999.000VND 1.100.000VND -9%

Đá Mã Não Phong Thuỷ có nguồn năng lượng tốt sẽ giúp cho chủ nhân có công việc hanh thông, buôn bán lợi lộc được nhiều điều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống và công việc, được mọi người tin cậy, đón nhận nhiều thành công to lớn. Trụ kim tự tháp Đá Mã Não được mài cạnh đánh bóng tuyệt đẹp toát lên vẻ đẹp thanh tao - tinh tế - sang trọng bậc nhất trong sự lựa chọn vật phẩm trang trí nơi bàn làm việc hay tại nơi trang trọng tiếp khách.
Kim tự tháp đá mã não 0.75kg-T469 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 201.000VND

999.000VND 1.200.000VND -16%

Đá Mã Não Phong Thuỷ có nguồn năng lượng tốt sẽ giúp cho chủ nhân có công việc hanh thông, buôn bán lợi lộc được nhiều điều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống và công việc, được mọi người tin cậy, đón nhận nhiều thành công to lớn. Trụ kim tự tháp Đá Mã Não được mài cạnh đánh bóng tuyệt đẹp toát lên vẻ đẹp thanh tao - tinh tế - sang trọng bậc nhất trong sự lựa chọn vật phẩm trang trí nơi bàn làm việc hay tại nơi trang trọng tiếp khách.
Kim tự tháp đá thạch anh 1.08kg - T473 Thêm vào giỏ hàng Giảm 330.000VND

1.620.000VND 1.950.000VND -16%

Trụ Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Kim tự tháp hạch anh trắng 4.4kg-T476 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.200.000VND

4.000.000VND 5.200.000VND -23%

Trụ Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp là vật phong thủy để bàn phù hợp với các bạn văn phòng, CEO, CFO và là 1 món quà tặng doanh nghiệp, sinh nhật, làm quen lý tưởng, độc đáo nhất.
Điêu khắc Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trên đá thạch anh hồng tự nhiên nguyên khối Thêm vào giỏ hàng Giảm 3.500.000VND

35.200.000VND 38.700.000VND -9%

Trong thần thoại hay trong kinh sách nhà Phật thì Phật Bà Quan Âm là một trong bốn vị thần có thần lực cao siêu nhất, chỉ sau Phật Tổ. Do đó, tượng Phật Bà thường được các nghệ nhân điêu khắc dưới nhiều dạng khác nhau với nét đẹp độc đáo và đem đến sự tích cực cho gia chủ. Vì vậy mà anh em Nhà sàn đã hoàn thiện tác phẩm tượng “Điêu khắc Phật Bà Quan Âm trên đá thạch anh hồng”.
TỲ HƯU ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG TỰ NHIÊN PHONG THỦY Thêm vào giỏ hàng Giảm 2.800.000VND

17.000.000VND 19.800.000VND -14%

Tỳ hưu là linh vật phong thủy được sử dụng phổ biến trong thờ phụng mang lại tài lộc, bình an cho gia chủ.
Cặp tỳ hưu đá thạch anh hồng tự nhiên nguyên khối Thêm vào giỏ hàng Giảm 9.100.000VND

25.900.000VND 35.000.000VND -26%

Tỳ hưu là linh vật phong thủy được sử dụng phổ biến trong thờ phụng mang lại tài lộc, bình an cho gia chủ.
Đá thạch anh hồng thô khối 18kg-K96 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 12.5kg-K94 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 220.000VND

230.000VND 450.000VND -48%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 9.5kg-K92 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 15.5kg-K91 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

250.000VND 400.000VND -37%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 20.5kg-K88 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Cuội thạch anh hồng thô khối 34kg-K102 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000VND

300.000VND 350.000VND -14%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 40kg-K115 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 32kg-K114 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

300.000VND 500.000VND -40%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 49.5kg-K112 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

250.000VND 450.000VND -44%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 27.5kg-K110 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 190.000VND

300.000VND 490.000VND -38%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 19kg-K109 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

300.000VND 500.000VND -40%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 35kg-K108 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

250.000VND 500.000VND -50%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 24kg-K107 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 220.000VND

280.000VND 500.000VND -43%

Đá thạch anh khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 42.5kg-K106 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 33.5kg-K104 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 30kg-K103 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

300.000VND 550.000VND -45%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 30.5kg-K101 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

300.000VND 500.000VND -40%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 35kg-K79 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 170.000VND

280.000VND 450.000VND -37%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 39kg-K81 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 45kg-K82 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 200.000VND

200.000VND 400.000VND -50%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 52kg-K83 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 26kg-K87 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 45kg-K99 tự nhiên Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh hồng thô khối 35kg-K77 Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000VND

350.000VND 500.000VND -30%

Đá thạch anh hồng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn như: trấn trạch, chôn móng, rải nền, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng thô khối 44kg-K86 Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng thô khối 50kg-K85 Thêm vào giỏ hàng Giảm 270.000VND

180.000VND 450.000VND -60%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Đá thạch anh trắng thô khối 43kg-K84 Thêm vào giỏ hàng Giảm 250.000VND

200.000VND 450.000VND -55%

Đá thạch anh thô trắng khối được các chuyên gia phong thủy tư vấn dùng trong: trấn trạch, chôn móng, làm tiểu cảnh tự nhiên, nghệ nhân dùng để tạc tượng, làm trang sức, gia chủ sử dụng chiêu tài lộc.
Kim tự tháp thạch anh hồng 4.14kg -T467 tự nhiên phong thủy Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000VND

3.700.000VND 4.200.000VND -11%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Kim tự tháp thạch anh hồng 1.84kg -T465 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.090.000VND

1.900.000VND 2.990.000VND -36%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Kim tự tháp thạch anh hồng 1.16kg - T464 Thêm vào giỏ hàng Giảm 400.000VND

1.100.000VND 1.500.000VND -26%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Kim tự tháp thạch anh hồng 2kg - T463 Thêm vào giỏ hàng Giảm 390.000VND

2.600.000VND 2.990.000VND -13%

Đá thạch anh – một trong số loại đá phong thủy được sử dụng nhiều hiện này. Bởi theo như kiến thức hoa học và về kiến thức phong thủy thì đá thạch anh có nguồn năng lượng dương cao, mang tới nhiều sự may mắn đối với con người và có sức ảnh hưởng tới sự việc xung quanh con người.
Trụ đá thạch anh hồng 6.5kg-T458 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.600.000VND

5.200.000VND 6.800.000VND -23%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 20kg-T451 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.500.000VND

16.000.000VND 17.500.000VND -8%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.
Trụ đá thạch anh hồng 16.5kg-T448 Thêm vào giỏ hàng Giảm 1.300.000VND

13.200.000VND 14.500.000VND -8%

Đá Thạch Anh là vật phẩm phong thủy đang được sử dụng và phổ biến nhất hiện nay. Trụ Đá Thạch Anh mang trong mình 1 dòng năng lượng dương mạnh mẽ và được hình thành từ hàng triệu năm trở về trước. Trụ Đá Thạch Anh rất thích hợp với những người làm văn phòng, để bàn làm việc là cũng là 1 món quà vô cùng độc đáo và bắt mắt.

Hiển thị 1 - 300 / 619 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng